Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thiên đường du ký

Có chúng sinh nào không muốn lên Thiên đường sau khi chết? Hãy đọc cuốn sách này để biết thiên đường có những gì? và liệu sau khi chết mình có được đến nơi đây không?Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết liên tịch số 08 NQLT/HND-BNN

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ VIỆC HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020


Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT năm 2017

Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ pháp chế; Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;


Nghị quyết số 07/NQ-­HĐND Tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 07/NQ-­HĐND ban hành về chương trình giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.


Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM

Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM của bộ truởng bộ thuơng mại số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 09 năm 2004 về việc ban hành quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm.


Nghị quyết số 57/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 57/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai


Quyết định số: 43/2015/QĐ-TTg

Quyết định số: 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;...


Nghị quyết số 41/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 41/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La ban hành về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh.


Quyết định 531/QĐ-CT năm 2013

Quyết định 531/QĐ-CT năm 2013 phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 4673/QĐ-UBND
 • 16/01/2013
 • 46.618
 • 653
Thông tư số: 149/2015/TT-BTC
 • 13/11/2015
 • 98.158
 • 448
Quyết định số: 1854/QĐ-UBND
 • 23/10/2015
 • 48.131
 • 737
Chỉ thị số: 13/2015/CT-UBND
 • 23/10/2015
 • 30.817
 • 206

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu