Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 9723:2013

TCVN 9723:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11197:2015 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11197:2015 quy định việc lựa chọn các phương pháp chống ăn mòn phù hợp với các cọc thép làm móng trụ cho các công trình như cầu, cảng và các công trình có đặc điểm nền móng tương tự. Mời các bạn tham khảo.


ĐLVN 14:2009

ĐLVN 14:2009. Cân bàn. Quy trình kiểm định. Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với cân bàn có mức cân lớn nhất từ 60kg đến 1000kg, cấp chính xác trung bình (cấp 3).


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4996-2:2008

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4996-2:2008 qui định phương pháp thường xuyên để xác định dung trọng, còn gọi là khối lượng trên 100l của ngũ cốc (bột mỳ, lúa mạch, yến mạch và lúa mạch đen) bằng ống đong 1l. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6387:2006

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6387:2006. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về tôm đóng hộp. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tôm đóng hộp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm khi các khối lượng tôm nhỏ hơn 50% khối lượng tịnh của sản phẩm.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8083-1:2009 - IEC 60831-1:2002

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8083-1:2009 áp dụng cho khối tụ điện và dãy tụ điện chủ yếu được thiết kế để hiệu chỉnh hệ số công suất của hệ thống điện xoay chiều có điện áp danh định đến và bằng 1 000 V và tần số từ 15 Hz đến 60 Hz.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7857-3:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7857-3:2008 về bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ - Phần 3: Kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại đưa ra hướng dẫn về các biện pháp kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại đối với ngũ cốc và đậu đỗ trong bảo quản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 483:2000

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 483:2000 áp dụng cho sản phẩm được sản xuất từ ớt cay chín, tươi tốt cùng với cà chua chín, tỏi, đường, muối, axit và một số phụ gia thực phẩm, khử trùng, đóng chai thuỷ tinh, hoặc chai nhựa ghép nắp kín, bảo quản.


TCVN 7081-1:2002

Tiêu chuẩn Việt Nam.TCVN 7081-1:2002.. Sữa bột gầy. Xác định hàm lượng vitamin A. Phần 1: Phương pháp so màu


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7329:2003 - ISO 11650:1999

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7329:2003 quy định trang bị thử, hỗn hợp khí thử, quy trình lấy mẫu thử và kỹ thuật phân tích dùng để xác định tính năng của thiết bị thu hồi và / hoặc tái sinh môi chất lạnh (sau đây được gọi là "thiết bị"). Tiêu chuẩn này cũng quy định các môi chất lạnh dùng để đánh giá thiết bị, nghĩa là các môi chất lạnh hydrocacbon halogen và các hỗn hợp hydrocacbon halogen.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 30:1982

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 30:1982 về Natri tripoly phốt phát kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm natri tripolyphốtphát Na5P3O10 sản xuất từ Supephốtphát đơn. Hóa chất dùng trong tiêu chuẩn này phải dùng loại tinh khiết, phân tích hoặc tinh khiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

QCVN 04:2009/BTNMT
 • 26/12/2017
 • 36.020
 • 624

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tổng quan về công nghệ CMMI
 • 28/02/2011
 • 72.959
 • 883
TCVN 4119 1985
 • 19/07/2010
 • 70.431
 • 757
TCVN 5779:1994
 • 12/08/2010
 • 67.343
 • 454
TCVN 346 1986
 • 19/07/2010
 • 20.025
 • 868
Tiêu chuẩn Việt Nam TCXD 4:1993
 • 12/08/2016
 • 92.316
 • 829

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu