Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu tập huấn theo dõi và giám sát dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam - PCMM

Tài liệu tập huấn theo dõi và giám sát dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam - PCMM trình bày các nội dung mục tiêu cơ bản như: Phân tích các nguyên nhân thành công và thất bại của một dự án; hiểu sâu sắc khái niệm theo dõi và giám sát dự án phát triển; thiết kế các biểu mẫu theo dõi giám sát cho dự án PCMM, đóng góp vào sự thành công của dự án,... Mời các bạn cùng theo dõiĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Cơ quan tài trợ : SDC
Dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý
tại Việt Nam - PCMM

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT DỰ ÁN

Biên soạn: Bùi Thị Kim
Giám đốc DWC

- 2008 -

MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN

 Phân tích các nguyên nhân thành công và thất bại của một dự án;
 Hiểu sâu sắc khái niệm theo dõi và giám sát dự án phát triển;
 Thiết kế các biểu mẫu theo dõi giám sát cho dự án PCMM, đóng
góp vào sự thành công của dự án

2

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN


Sứ mệnh của dự án: rõ ràng, mục tiêu dự án được hiểu một
cách thấu đáo;Có sự cam kết của các bên liên quan;Vai trò các bên liên quan rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ;Có sự tham gia của đối tượng hưởng lợi;Có sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao nhất;Các thành viên tham gia quản lý dự án có sự cam kết và
đòan kết, hỗ trợ lẫn nhau (đối tác, cán bộ dự án);Có đủ nguồn lực;Các kênh thông tin đầy đủ: nắm bắt kịp thời các thay đổi...Kế họach và thời gian biểu rõ ràng;Theo dõi giám sát thường xuyên và can thiệp kịp thời;Bổ sung thêm ý kiến của các bạn....

CÁC NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA DỰ ÁN
 Không tôn trọng giá trị văn hóa xã hội của những bên tham gia
 Không có sự tham gia của các bên liên quan
 Mục tiêu không được xác định rõ ràng
 Mục tiêu xác định không phù hợp với thực tiễn
 Không chỉ rõ các phương thức để đạt từng mục tiêu
 Năng lực quản lý không phù hợp
 Không lường trước được rủi ro
 Thiếu thông tin đầy đủ, do đó công tác chỉ đạo kém hiệu quả
 Quá nhiều người quản lý và thiếu sự nhất quán
 Phân công nhiệm vụ không rõ ràng
 Bổ sung thêm ý kiến của các bạn . . .
3

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
DỰ ÁN LÀ GÌ?


Tập hợp các mục tiêu và mục đíchSự kết hợp của các họat động để đạt mục tiêu: Các nhiệm
vụ liên quan với nhau, ra khỏi phạm vi của một đơn vịThời gian bị giới hạnNguồn lực bị giới hạn: Nhân lực, vật tư, thiết bị, tài chính

Dự án là một quá trình tạo ra một kết quả cụ thể với những
nguồn lực có hạn và được tồn tại trong một thế giới luôn biến
động, không ổn định, đầy mâu thuẫn và phụ thuộc lẫn nhau.

QUẢN LÝ LÀ GÌ?
Là một quá trình ra quyết định để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Nguồn lực bao gồm: con người, vật tư, tài chính, thời gian

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ


Xác định các mục tiêu cụ thể, tập trung các họat động để đạt
các mục tiêu đó

4Học hỏi từ kinh nghiệm một cách thường xuyên và ra các
quyết định dựa vào các kết quả theo dõi giám sátMô tả công việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viênĐiều phối các họat động theo các mục tiêuBố trí các nguồn lực một cách hợp lýTrao quyền cho các bên liên quanThu thập thông tin phục vụ việc ra quyết địnhĐảm bảo có giao tiếp liên tục và có sự tham gia của các bên
liên quan

CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN
 Những người hoặc nhóm người có lợi ích trực tiếp hoặc gián
tiếp trong sự thành công hay thất bại của dự án.
 Những người có ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại
của dự án.

5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Đề tài triết học " PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỂM SAI LẦM “NHÂN QUYỀN CAO HƠN CHỦ QUYỀN” "

Ngày 10/12/1948, bản Tuyên ngôn thế giới về quyền con người được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức thông qua. Nhân 60 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2008), Tạp chí Triết học xin giới thiệu bài viết “Phê phán luận điểm sai lầm “Nhân quyền cao hơn chủ quyền”” của tác giả Từ Xích Nhượng đăng trên tạp chí “Nghiên cứu Triết học” số 10, 2000 (tiếng Trung) để bạn đọc tham khảo. Năm 1999, Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), dưới sự lãnh đạo của Mỹ, đã điên cuồng đánh phá...


Tiểu luận:Khai thác các hoạt động du lịch về đêm tại quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh

Khi du khách nước ngoài đến với Việt Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, du khách thường được các hướng dẫn viên dẫn đến các khu bảo tàng, các điểm văn hóa,… vào ban ngày.


Thuyết trình: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến năm 1975

Đường lối văn nghệ của Đảng góp phần tạo nên một nền văn học thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, về tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới. Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ kéo dài suốt 30 năm.


THỰC TRẠNG VĂN HÓA TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HIỆN NAY- GVHD: Lê trọng Tấn

Văn hóa đó là cái cân bằng khi xã hội có nhiều nguy cơ biến động, hoặc có thể hiểu rằng, mọi vật chất có thể mất đi nhưng cái còn đọng lại đó chính là văn hóa. Bất kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo phái nào muốn trường tồn thì phải có văn hóa riêng, văn hóa công sở của cơ quan, doanh nghiệp cũng không nằm ngoài quy luật đó. Theo đó thực trạng văn hóa công sở có mức độ ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp bởi đôi khi thực trạng văn hóa công sở sẽ...


Những quan điểm về đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn part1

Lời nói đầu Công nghiệp hoá là một quá trình kinh tế.Trong quá trình này,một bộ phận ngày càng tăng các nguồn của cải quốc dân được đông viên để phát triển cơ cấu kinh tế nhiều ngành với kĩ thuật hiện đại.Đặc diểm của cơ cấu này là có một bộ phân chế biến luôn thay đổi để sản xuất ra những tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long với mục tiêu nhận thức rõ ràng về các tài nguyên du lịch để phát triển các sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long; đánh giá được thực trạng khai thác các sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long; từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch tại vịnh Bái Tử Long. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác du lịch văn hoá trên địa bàn Thọ Xuân – Thanh Hoá 

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác du lịch văn hoá trên địa bàn Thọ Xuân – Thanh Hoá trình bày vai trò của du lịch văn hóa trong hoạt động kinh doanh, thực trạng khai thác du lịch văn hóa trên địa bàn Thọ Xuân – Thanh Hoá, phương hướng và giải pháp phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn Thọ Xuân – Thanh Hoá.


Tiểu luận - Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận - mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: " CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM: NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: " công bằng xã hội ở việt nam: nhận diện và giải pháp thực hiện "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài:Tìm hiểu nhân vật Trần Thúc Nhẫn

thể tạm nhận định một điều rằng: Vào buổi giao thời giữa thời trung đại và cận đại thuộc địa của các nước Châu Âu ở Châu Á, Châu Phi là chưa nhiều . Khi mà Bồ Đào Nha cường quốc thuộc địa của châu Âu vào cuối thế kỷ XV- đầu XVI cũng mới chỉ dừng lại ở những vùng ven của bờ biển châu Phi, vịnh Pécxích, Đông Nam Á chủ yếu là ở Indonesia, hay người Tây Ban Nha cũng mới chỉ là ở hướng Tây bán cầu....


Tài liệu mới download

Động từ ghép tiếng Nhật
 • 18/12/2015
 • 83.187
 • 834
Kính ngữ
 • 18/12/2015
 • 30.588
 • 483

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu