Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất

Nội dung tài liệu trình bày chiến lược đất đai của TP. HCM và các xu hướng của thị trường bất động sản, cơ sở dữ liệu bất động sản ở cộng đồng đô thị Lyon, chiến lược và công cụ đất đai của cộng đồng đô thị Lyon và một số quốc gia khác.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất Tài liệu về bất động sản, Thị trường bất động sản, Cơ sở dữ liệu bất động sản, Cộng đồng đô thị Lyon, Chiến lược và công cụ đất đai
4.3 5 140
 • 5 - Rất hữu ích 41

 • 4 - Tốt 99

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Centre de Prospective
et d’Études Urbaines

N° 54 - 2014/2015

Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI
Giá trung
bình 2010

Biến động
từ 2004

Lyon
Cộng đồng
đô thị Lyon
(ngoài thành
phố Lyon)

Biến động
giá từ 2004
< 45 %
45 đến 55 %

Giá trung bình
theo m2 vào
năm 2010
< 2000 €.m²

55 đến 65 %

2200 đến 2400
2400 đến 2600
2600 đến 2800
2800 đến 3000

> 65 %

3000 đến 3200
> 3200

THEO DÕI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO QUỸ ĐẤT
08 - 12 / 12 / 2014

Trung tâm PADDI xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ông Võ Công Lực, Ông Eric Peigné và Ông Jean-Jacques
Mathias đã hướng dẫn khóa tập huấn cũng như đã đóng góp rất lớn cho việc xuất bản cuốn tài liệu này. PADDI
cũng xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Cẩm Vân đã tham gia điều phối nhiều hoạt động tập huấn về đất đai do PADDI
tổ chức từ năm 2006.

Biên soạn: Morgane Perset
Biên dịch: Huỳnh Hồng Đức
Hiệu đính: Fanny Quertamp (PADDI), Eric Peigné (Cộng đồng đô thị Lyon), Jean-Jacques Mathias (CECIM),
Võ Công Lực, (Trung tâm phát triển quỹ đất TP.HCM)
Ngày in:
Số bản:
Công ty in:

L ỜI NÓI ĐẦU
Mục tiêu tổng quát của các khóa học là chuyển giao tri thức: các khóa học của PADDI nhằm
bổ sung cho chương trình đào tạo công chức của Thành phố bằng cách hướng đến các khái
niệm, kỹ thuật và phương pháp mới (toàn diện, đa ngành) trong quản lý đô thị, trong bối
cảnh đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp tổ chức khóa học được hình thành
với sự phối hợp của các đối tác Việt Nam và được các đối tác phê duyệt.
Ý tưởng chủ đạo là xem ở Pháp, người ta sử dụng phương pháp nào và giải quyết như
thế nào những vấn đề tương tự mà giới chuyên môn Việt Nam đang gặp phải trong công
việc của mình. Để thực hiện được ý tưởng này, nội dung của mỗi khóa học xoay quanh hai
nghiên cứu trường hợp rất cụ thể của Việt Nam.
Các kiến thức tổng hợp từ khóa học có thể giúp hình thành những cách làm mới, chính sách
mới và được phổ biến rộng rãi đến mọi người.
Tài liệu này được xuất bản nhằm mục đích phổ biến rộng rãi những kiến thức tổng hợp được
từ khóa học.

Lời nói đầu

Ghi chú: PADDI và các chuyên gia không chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của học
viên trong khóa học được ghi lại trong tài liệu này. Các phát biểu được ghi lại ở đây là
ý kiến riêng của học viên và giảng viên

3

Tài liệu của PADDI

08-12/12/2014

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU

03

TỪ VIẾT TẮT

06

DANH SÁCH THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN

07

TỔNG QUAN VỀ TP.HCM

09

GIỚI THIỆU

10

PHẦN 1 – CHIẾN LƯỢC ĐẤT ĐAI CỦA TP.HCM VÀ CÁC XU HƯỚNG CỦA THỊ
TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

11

I. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP.HCM.......................................................................................11
1. Địa vị pháp lý và nhiệm vụ của Trung tâm
2. Ví dụ các hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất
Trao đổi với học viên....................................................................................................................13
II. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở TP.HCM............................................................................................ 14
1. Nhu cầu xây dựng nhà ở lớn, nhưng khan hiếm đất
2. Sự biến động của thị trường bất động sản ở Việt Nam: các cơn sốt bất động sản liên tiếp
3. Các xu hướng hiện nay của thị trường nhà ở tại TP.HCM: “Đóng băng” sau cơn sốt
Trao đổi với học viên....................................................................................................................16

Mục lục

Những điểm cần ghi nhận.......................................................................................................................... 17

4

18

PHẦN 2 – CƠ SỞ DỮ LIỆU BẤT ĐỘNG SẢN Ở CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON

I. CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON. ...........18
.
1. Sở Đất đai và Bất động sản của Cộng đồng đô thị Lyon
2. Trung tâm theo dõi giao dịch bất động sản (OTIF)
3. Phương pháp định giá bất động sản
4. Lợi ích của việc sử dụng bản đồ và việc kết hợp dữ liệu
II. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THEO DÕI BẤT ĐỘNG SẢN (CECIM). ............................................24
.
1. Theo dõi thị trường nhà ở phát triển mới
2. Trung tâm theo dõi bất động sản doanh nghiệp
Trao đổi với học viên................................................................................................................... 26
Những điểm cần ghi nhận..........................................................................................................................27

Tài liệu của PADDI

08-12/12/2014

PHẦN 3 – CHIẾN LƯỢC VÀ CÔNG CỤ ĐẤT ĐAI

28

I. CÁC CÔNG CỤ VÀ CÁCH LÀM CỦA CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON....................................................28
1. Các công cụ thu hồi giá trị tăng thêm của đất
2. Các công cụ dự báo
3. Phương pháp tạo quỹ đất
4. Các điểm cần chú ý và điểm đặc biệt
II. CÁC CÔNG CỤ ĐẤT ĐAI Ở CÁC QUỐC GIA KHÁC..........................................................................34
1. Quy hoạch đô thị theo thỏa thuận ở Anh
2. Bán quyền để xây dựng thêm ở Braxin
3. Chuyển nhượng quyền xây dựng ở Mỹ
Trao đổi với học viên....................................................................................................................36
Những điểm cần ghi nhận.......................................................................................................................... 39

40

PHỤ LỤC

42

DANH SÁCH CÁC KHÓA TẬP HUẤN

43

Mục lục

TỔNG HỢP VÀ KHUYẾN NGHỊ

5

Tài liệu của PADDI

08-12/12/2014

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Sẽ kiểm soát chặt tiến độ dự án nhà ở mới

Một trong các nguyên nhân khiến thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh và không ổn định là do việc đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở hiện còn nhiều bất cập. Theo nhận định của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), trong thời gian qua, tình trạng phát triển đô thị và các khu nhà ở thiếu căn cứ vào nhu cầu của thị trường, chưa có quy hoạch, kế hoạch, tự phát, chậm tiến độ. Thực trạng này...


Tìm kiếm nguồn vốn “nóng” cho thị trường bất động sản

Thị trường BĐS là một trong những thị trường có sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, nhất là thị trường BĐS ở một nước đang phát triển với tốc độ tương đối cao như Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, thị trường BĐS thu hút được nhiều các nguồn vốn đa dạng đổ vào.


Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản

Nội dung bài giảng của Tiến sĩ Nguyễn Đình Công trình bày về các loại hệ thống, các mức bất biến, hệ thống thông tin bất động sản, quản lý thông tin bất động sản và phân tích 7 giai đoạn thiết kế hệ thống thông tin bất động sản.


Đánh Thuế Bất Động Sản

Định Giá Viên ước tính giá trị thị trường của bất động sản dựa trên các đặc điểm có ảnh hưởng tới giá trị thị trường như kích thích, tuổi, và tình trạng hoàn thiện của tầng hầm, cùng với các tiện nghi đặc biệt khác như lò sưởi, phòng tắm thêm và các yếu tố khác


Bài giảng: Đánh giá đất đai

Phát hiện tiềm năng đất đai chưa sử dụng, đề xuất các biện pháp cải tạo đất, cơ sở cho công tác quy hoạch đất sử dụng. Đánh giá đát ở Anh là yếu tố mà con người có thể cải tạo được nhưng cần phải đầu tư


Làm gì để tránh sập "bẫy" công chứng giả?

Không chỉ làm giả giấy tờ, nhiều kẻ gian còn giả cả người đi công chứng. Không ít người thiếu kinh nghiệm đã sập bẫy, tiền mất tật mang. Dưới đây là một số lưu ý của các công chứng viên để nhiều người không bị dính các loại giả này. Từ thông tin Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM vừa khởi tố một vụ làm giả giấy tờ để đi công chứng hợp đồng bán nhà, đất, nhiều công chứng viên (CCV) đưa ra những lời khuyên để giúp mọi người tránh được những cú lừa không quá tinh...


MATCH REPORT BARCLAYS PREMIERSHIP

As part of our class project for a Green Business Management course, taught by Professor Will O’Brien, we have developed a Sustainability Plan for Plantation Apartment Homes focusing on both sustainable behaviors and community involvement throughout the apartment homes. This plan incorporates several recommendations pertaining to these topics. Its purpose to is to guide residents and management in fostering a more environmentally friendly and healthy living environment. In preparation for writing this plan, we have conducted in-depth research and analysis regarding not only sustainability and best practices, but also community engagement. We would like to thank Vicki Blake, Manager of Plantation Apartment Homes, for enabling us to use our knowledge...


Villa Life

As a body responsible for this project, the district Merzig-Wadern respectively the Cultural Foundation of the district of Merzig-Wadern was found. Since August 1986, an area of about 2 hectares was released on the spot, fenced in and prepared for excavation. In cooperation with the community Perl as property owner and the employment office of Saarlouis and Merzig the archaeological investigations began on April the 1st 1987. By establishing an infrastructure like an excavation house with office-rooms, lounges and storerooms, ideal working conditions were created. Because of the large find accumulation, first of all ceramics and wall paintings, an additional building was established in winter 1987/88, which...


Nên chọn căn hộ thô hay hoàn thiện?

Thời gian gần đây, nhiều dự án căn hộ từ trung đến cao cấp đã cho người tiêu dùng thêm sự lựa chọn giữa căn hộ thô (CHT) và căn hộ hoàn thiện (CHHT). Giá CHT thấp hơn từ 2-5 triệu đồng/m2 so với CHHT, tùy dự án. Ưu và khuyết CHT gồm hai dạng. Dạng thứ nhất là căn hộ chỉ có phần khung sườn, cửa ra vào, đường điện nước; tường xung quanh chỉ tô trát, chưa sơn, chưa lát sàn, chưa chia phòng, chưa có bất kỳ tiện ích nào khác bên trong. Dạng thứ hai là CHT...


Trở thành chủ nhà thật là tuyệt!

Bạn hiện đang thuê nhà và đang có ý định sở hữu một ngôi nhà riêng cho mình? Bạn nên biết rằng ngoài việc mang lại những lợi nhuận tài chính thì việc mua nhà sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn. Khi bạn sở hữu một ngôi nhà riêng, bạn không chỉ có một không gian riêng vô cùng thoải mái mà còn cảm thấy vô cùng tự hào, và một cảm giác yên bình. Mua nhà đúng là một khoản đầu tư đáng làm trong cả cuộc đời của mỗi người. ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Định giá các loại đất
 • 31/07/2010
 • 48.023
 • 351
Apartment Floor Plans RESIDENCE LIFE
 • 07/12/2012
 • 63.138
 • 199

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu