Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Sổ theo dõi đóng dấu

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quản lý con dấu - Sổ theo dõi đóng dấuĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Sổ theo dõi đóng dấu Sổ theo dõi đóng dấu kinh tế, quản lý, văn bản, biểu mẫu, biểu mẫu hành chính nhân sự
4.7 5 3089
 • 5 - Rất hữu ích 2.072

 • 4 - Tốt 1.017

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Mã tài liệu: HC-06-BM01 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CON DẤU Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 SỔ THEO DÕI ĐÓNG DẤU Ngày giờ Tên văn bản Người ký Số lượng Người đề Ký tên Người đóng Ghi chú nghị ký tến

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

Tài liệu tham khảo mẫu Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước (Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng; Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT)


MẪU TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 02c/TTHT-TH MẪU TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)


MẪU DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỪ ....ĐẾN……

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỪ ....ĐẾN…… (Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp) Tên tổ chức tư vấn định giá: Tên doanh nghiệp được xác định giá trị doanh nghiệp Công ty... Công ty... Công ty... Công ty... Công ty... Công ty... ...


Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường )


MẪU TEM NIÊM PHONG MẪU

Mẫu 4.TNPM 16/2012/TT-BKHCN TEM NIÊM PHONG MẪU (1) Tên mẫu: Số thứ tự trong biên bản lấy mẫu: ……………………….. Ngày lấy mẫu: … NGƯỜI LẤY MẪU (Ký, ghi rõ họ tên) ____________ (1) Đóng dấu của cơ quan kiểm tra. ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT (Ký, ghi rõ họ tên) .


Biểu mẫu Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến

Loại hồ sơ: Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đến


Mẫu BÁO CÁO Kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo hướng dẫn số 2788/HD-BNV ngày 29 tháng 07 năm 2011 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 để thực hiện quyết định số 1956/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ


Mẫu số 7.1 Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư hàng tháng đối với dự án ứng dụng công nghệ thông tin

MẪU BIỂU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Mẫu số 2.8 Mẫu báo cáo đầu tư

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 2.8 mẫu báo cáo đầu tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu