Tìm kiếm tài liệu miễn phí

So sánh tương quan xương – răng trên phim Cephalometric giữa tiểu loại 1 và 2 trong angle II của sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành với mục tiêu xác định một số chỉ số thông dụng trên phim Cephalometric của sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn loại II theo Angle và so sánh mối tương quan xương – răng trên phim Cephalometric của đối tượng nghiên cứu.Trong 48 sinh viên được nghiên cứu, có 68,7% sai khớp cắn Angle II tiểu loại 1 và có 31,3% sai khớp cắn Angle II tiểu loại 2.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Nguyễn Thị Diệp Ngọc và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

107(07): 169 - 172

SO SÁNH TƯƠNG QUAN XƯƠNG – RĂNG TRÊN PHIM CEPHALOMETRIC
GIỮA TIỂU LOẠI 1 VÀ 2 TRONG ANGLE II CỦA SINH VIÊN
ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN
Nguyễn Thị Diệp Ngọc*, Lê Thị Thu Hằng
Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành với mục tiêu xác định một số chỉ số thông dụng trên
phim Cephalometric của sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn loại II theo
Angle và so sánh mối tương quan xương – răng trên phim Cephalometric của đối tượng nghiên
cứu.Trong 48 sinh viên được nghiên cứu, có 68,7% sai khớp cắn Angle II tiểu loại 1 và có 31,3% sai
khớp cắn Angle II tiểu loại 2. Vị trí của xương hàm trên trong nhóm nghiên cứu là bình thường và có
sự phổ biến của lùi xương hàm dưới ở nhóm ClII/2. Giá trị trung bình góc U1-SN của nhóm ClII/1
(109,15±11,89)lớn hơn so với nhóm ClII/2 (96,93±27,46).Nhóm ClII/1 có sự phổ biến của răng cửa ngả
trước so với nền sọ, sự nhô ra trước của răng cửa hàm dưới so với nền xương hàm dưới.
Từ khóa: Angle II, Cephalometric, tiểu loại 1, tiểu loại 2, sai khớp cắn.

ĐẶT VẤN ĐỀ*
Sai khớp cắn loại II gây ảnh hưởng đến thẩm
mỹ của khuôn mặt đặc biệt khi nhìn nghiêng
và khi cười. Ngoài ra nếu sai khớp cắn loại II
không được điều trị sớm, lâu dài sẽ gây sang
chấn khớp cắn, làm tiêu mô quanh răng của
nhòm răng cửa hàm trên dẫn đến tình trạng
các răng cửa thưa và ngả ra trước đặc biệt
trong trường hợp khớp cắn sâu, gây tổn
thương khớp thái dương hàm. Việc hiểu rõ
đặc điểm tương quan xương – răng của bệnh
nhân có sai khớp cắn loại II là cần thiết để
đưa ra chẩn đoán và hướng điều trị. Hiện nay
ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về
tương quan xương – răng của sai khớp cắn
loại II và các tiểu loại của nó. Nhóm nghiên
cứu thực hiện đề tài này với hai mục tiêu:
- Xác định một số chỉ số thông dụng trên
phim Cephalometric của sinh viên Trường
Đại học Y Dược Thái Nguyên có sai khớp
cắn loại Angle II.
- So sánh tương quan xương – răng trên phim
Cephalometric của đối tượng nghiên cứu.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Phương pháp mô tả cắt ngang được sử dụng
trong nghiên cứu với đối tượng là phim
Cephalometric của 48 sinh viên được chẩn
*

Tel: 0983011785; Email: Diepngoc1@gmail.com

đoán là có sai khớp cắn Angle II tại Khoa
Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Thái
Nguyên. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng
3 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012.
Mẫu được chọn là những sinh viên được chẩn
đoán là sai khớp cắn Angle II có tuổi từ 18
đến 25, có từ 28 đến 32 răng trên miệng, chưa
từng được điều trị chỉnh hình hoặc phục hình
trước đó. Sau khi khám sàng lọc 170 sinh
viên được 48 sinh viên có sai khớp cắn loại II
phù hợp tiêu chuẩn.
Chỉ tiêu nghiên cứu: Góc của xương hàm trên
(SNA), góc của xương hàm dưới (SNB), góc
tương quan xương hàm trên và xương hàm
dưới (ANB): giá trị góc ANB = SNA – SNB;
góc mặt (NPog – POr): góc tạo bởi đường
thẳng đi qua Na – Pog và mặt phẳng FH; góc
trục Y : là góc nhọn tạo bởi đường thẳng S –
Gn và mặt phẳng FH; góc SN-OP: góc tạo bởi
đường thẳng SN và mặt phẳng cắn. Tương
quan răng cửa trên với nền sọ (U1 – SN), răng
cửa trên và xương hàm trên (U1-NA), tương
quan răng cửa trên-dưới (U1-L1), răng cửa
dưới và xương hàm dưới (L1-NB), răng cửa
dưới và nền xương hàm dưới (L1-MeGo),
khoảng cách răng cửa trên và NA, khoảng
cách răng cửa dưới và NB.
Số liệu được thu thập bằng khám lâm sàng,
chụp phim Cephalometric, vẽ trên giấy can
phim và đo các số đo trên giấy can, sau đó
được xử lý bằng phương pháp thống kê y học.
169

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Diệp Ngọc và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

107(07): 169 - 172

KẾT QUẢ
Trong 48 đối tượng nghiên cứu có 33 sinh viên có sai khớp cắn Angle II tiểu loại 1 (ClII/1) chiếm
68,7%, còn 15 người có sai khớp cắn Angle II tiểu loại 2 (ClII/2)chiếm 31,3%.
Bảng 1. Tương quan sọ mặt trên phim Cephalometric
ClII/1

ClII/2

SNA
SN – MP
SNB
NPog – Por
Góc trục Y

±SD
83,12±3,85
12,73±4,92
79,42±3,38
86,42±4,21
62,85±5,93

±SD
82,27±3,67
15,13±5,14
76,38±4,57
83,37±15,05
64,30±7,00

> 0,05
> 0,05
0,008*
0,03*
> 0,05

ANB

3,83±2,80

4,63±3,38

> 0,05

Chỉ số
(0 )
XHT

XHD
XHT XHD

p

(* ≤0,05)
Bảng 2: Tương quan xương răng trên phim Cephalometric
Chỉ số
U1 – SN (0)
U1 –NA (0)
K/c U1 –NA (mm)
U1-L1 (0)
L1 –MeGo (0)
L1 – NB (0)
K/c L1 – NB (mm)

CLII/1

CLII/2

±SD
109,15±11,89
28,47±9,90
7,60±3,84
118,17±9,72
95,95±12,77
31,25±5,44
7,23±2,54

±SD
96,93±27,46
21,07±7,94
4,03±2,67
125,53±10,70
96,73±19,08
26,70±6,43
5,97±2,77

Tương quan sọ mặt
Số liệu ở bảng 1 cho thấy:
- Giá trị trung bình góc SNB của nhóm
ClII/1là 79,42 ± 3,38º và của nhóm ClII/2là
76,38 ± 4,57º. Sự khác biệt này có ý nghĩa
thống kê với p = 0,008. So sánh giá trị trung
bình góc SNB từng nhóm với giá trị bình
thường góc SNB = 80º, cho thấy, giá trị trung
bình góc SNB của nhóm ClII/2 có sự khác biệt
(p = 0,002).
So sánh các giá trị trung bình góc NPog – POr
giữa hai nhóm thì có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê với p = 0,03. So sánh giá trị trung
bình góc NPog – POr từng nhóm với giá trị
bình thường góc NPog – POr = 87ºcho thấy,
giá trị trung bình góc NPog – POr của nhóm
ClII/2là có sự khác biệt với p = 0,009.
Tương quan xương - răng
Số liệu bảng 2 cho thấy:

p

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Bài giảng Dược liệu

Bài giảng Dược liệu giới thiệu tới người học các kiến thúc đại cương về thuốc y học cổ truyền, thuốc giải biểu, thuốc giải biểu nhiệt, thuốc trừ thấp lợi niệu, thuốc tiêu hóa, thuốc chữa ho - bình đờm - bình suyễn, thuốc bình can tức phong, thuốc an thần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Sách thuật dưỡng sinh và đời người qua tướng mắt - Tôn Thất Hanh

Sách thuật dưỡng sinh và đời người qua tướng mắt, được biên soạn với mục đích những ai mún tìm hiểu thêm về bí quyết cuộc sống, sống thế nào cho thuận thiên. Thuận thiên hầu giã tồn đã đành nhưng thuận thiên cố nhất là để đạt được hạnh phúc, sống với một cuộc sống vui tươi và tự do.


VIÊN NÉN CARBAMAZEPIN

Là viên nén chứa carbamazepin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén”(Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng carbamazepin, C15H12N2O, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn. Tính chất Viên nén màu trắng. Định tính A. Trong phần Định lượng, phổ tử ngoại (Phụ lục 4.1) của dung dịch thử trong khoảng 220 – 350 nm có các hấp thụ cực đại ở khoảng 238 nm và 285 nm. ...


Ebook Các hợp chất thiên nhiên từ thảo dược phòng và chữa các bệnh virut ở người: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Các hợp chất thiên nhiên từ thảo dược phòng và chữa các bệnh virut ở người" trình bày các nội dung: Khái niệm về virut, sinh học phân tử của virut vi khuẩn, virut động vật và virut thực vật, các hợp chất thiên nhiên từ thảo dược phòng và chữa bệnh cúm, các hợp chất thiên nhiên từ thảo dược phòng và chữa bệnh sởi,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Triệu chứng học ngoại khoa (Phần 1) - NXB Y học

Ebook Triệu chứng học ngoại khoa được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy trong các trường Đại học Y khoa, nội dung ebook mô tả tương đối tỷ mỹ những triệu chứng dựa trên cơ sở sinh lý và giải phẫu, đồng thời đưa ra những áp dụng trong chẩn đoán và điều trị. Sau đây mời các bạn tham khảo ebook "Triệu chứng học ngoại khoa (Phần 1)".


Bài giảng Giải phẫu siêu âm và CT gan - ThS. BS. Bùi Hoàng Tú

Bài giảng Giải phẫu siêu âm và CT gan do ThS. BS. Bùi Hoàng Tú biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhắc lại kiến thức giải phẫu, giải phẫu siêu âm gan, hình ảnh CT gan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ăn gì tiểu sỏi thận ra?

Ngò ôm, hay ngổ, ngò om (Limnophila aromatica) là một loại rau gia vị sống tại vùng khí hậu nhiệt đới thuộc họ Mã đề. Các tỉnh miền Nam gọi là rau om hay rau ôm. Tại các tỉnh miền Trung, rau này còn được gọi là ngổ hương. Các tên gọi khác ngổ thơm, ngổ om, mò om hoặc ngổ điếc. Đặc điểm: Ngò ôm là cây thân thảo, mọc bò, thân rỗng giòn, dài 20 - 30cm, có nhiều lông, mùi rất thơm, lá nhẵn, mọc đối, không cuống, hơi ôm thân. Phần lá gần thân nhỏ...


Bài giảng Bệnh lý lệ đạo

Tham khảo tài liệu 'bài giảng bệnh lý lệ đạo', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phương pháp tính mạch tuyến tính hệ số hằng ở chế độ xác lập điều hòa

Ta đã biết khi mạch điện là mạch tuyến tính hệ số hằng ở chế độ xác lập với kích thích điều hòa thì mô hình của nó chính là hệ phương trình KF 1, 2 dạng đại số phức.


Bài giảng Kỹ thuật tiêm insulin - GV. Phạm Thu Hà

Bài giảng Kỹ thuật tiêm insulin trình bày về tiêm insulin cho bệnh nhân, các loại insulin, sơ đồ phân bố insulin khi tiêm dưới da, bài tiết insulin sinh lí, đường tiêm insulin cho bệnh nhân, tiêm insulin dưới da,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Giải pháp Cluster trên linux
 • 24/04/2009
 • 22.548
 • 758
Từ vựng starters
 • 24/08/2017
 • 32.369
 • 761
Sơ lược về Rêu
 • 16/02/2012
 • 61.594
 • 259

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cây hoa chữa bệnh (Phần 2)
 • 19/01/2011
 • 40.955
 • 336
CÁC THUỐC VẬN MẠCH
 • 10/08/2011
 • 95.906
 • 826
Lý Thuyết Dược Học: Ô MAI
 • 24/10/2011
 • 26.542
 • 506

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu