Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Số 06 - CTr/HND

Mẫu Chương trình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon Tum.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Số 06 - CTr/HND Số 06 - CTr/HND Số 06-CTr/HND, Chỉ thị sô 05-CT/TW, Số 06-HD/BTGHU, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re
4.7 5 128
  • 5 - Rất hữu ích 91

  • 4 - Tốt 37

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ


MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG ( đã điền )

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc quản đốc phân xưởng (đã điền thông tin để bạn tham khảo).


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NSNN

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NSNN (Ban hành kèm theo Thông tư 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Mẫu " Bảng tuyển dụng nhân sự"

Tài liệu Mẫu " Bảng tuyển dụng nhân sự" (Personel Recruitment Plan Sheet) dành cho các công ty, cơ quan, bộ phận nhân sự tham khảo trong quá trình tuyển dụng nhân sự.


MẪU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tham khảo tài liệu 'mẫu chương trình công tác', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU TỔNG CỤC HẢI QUAN

Tham khảo tài liệu 'mẫu quy trình kiểm soát tài liệu tổng cục hải quan', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra đinh vị móng"

Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra đinh vị móng và các công trình" dành cho sinh viên ngành xây dựng


Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với việc thành lập doanh nghiệp)

Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với việc thành lập doanh nghiệp) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư) Nhà đầu tư : Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1. Tên doanh nghiệp: 2. Địa chỉ trụ...


Mẫu Đánh giá định kỳ năng lực nhân viên

Mẫu Đánh giá định kỳ năng lực nhân viên giúp các bạn biết được cấu trúc và nội dung cũng như cách trình bày một tờ phiếu đánh giá năng lực nhân viên nói riêng và một văn bản hành chính nói chung. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích. 


MẪU BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH Đề nghị UBND tỉnh tặng (Bằng khen, CSTĐ cấp tỉnh)

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tóm tắt thành tích đề nghị ubnd tỉnh tặng (bằng khen, cstđ cấp tỉnh)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu