Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 927/QĐ-TTg

Quyết định số 927/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 927/QĐ-TTg Quyết định số 927/QĐ-TTg, Quyết định số 927, Số 927/QĐ-TTg, Luật Tổ chức Chính phủ, Cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia
4,62 5 50
 • 5 - Rất hữu ích 31

 • 4 - Tốt 19

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư số: 56/2015/TT-BGTVT

Thông tư số: 56/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;...


Quyết định số: 1463/QĐ -BTP

Quyết định số: 1463/QĐ -BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương và khai trương Nhà chờ tại Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 47/2015/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số: 47/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung thực hiện nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 62/2013/QĐ-TTG ngày 25/10/2013 của thủ tướng chính phủ; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P52

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P52 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 87/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ PENTRIT (TEN)


Quyết định số 5106/QĐ-BCT

Quyết định số 5106/QĐ-BCT Ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2017. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;...


Luật số 10/2004/L/CTN

Luật phá sản


Thông tư số 49/2016/TT-BYT

Thông tư số 49/2016/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc. Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;...


Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 16/2013/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P25

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P25 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định Số: 32/QĐ-TTg
 • 22/04/2010
 • 87.156
 • 670
Thông tư số 87/2012/TT-BTC
 • 13/07/2012
 • 77.416
 • 598
Lệnh số: 05/2015/L-CTN
 • 28/08/2015
 • 20.131
 • 141
Thông báo số 226/TB-BNN-PC
 • 28/01/2011
 • 16.173
 • 277

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu