Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 927/QĐ-TTg

Quyết định số 927/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 927/QĐ-TTg Quyết định số 927/QĐ-TTg Quyết định số 927/QĐ-TTg, Quyết định số 927, Số 927/QĐ-TTg, Luật Tổ chức Chính phủ, Cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia
4.6 5 50
 • 5 - Rất hữu ích 31

 • 4 - Tốt 19

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Chương trình số 424/CT-BNN-TCTS

CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀU CÁ, PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN NĂM 2012


Quyết định số: 2336/QĐ-UBND

Quyết định số: 2336/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 1319/QĐ-BNN-TC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO CỤC CHĂN NUÔI (KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P4

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P4 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 4281/QĐ-BTP

Quyết định số: 4281/QĐ-BTP về việc tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011; căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Nghị quyết số 36/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 36/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


Nghị quyết số 66/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thanh Hóa

Nghị quyết số 66/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 4) cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRÊ-N ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN


Thông tư số 52/2011/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN TÔM NUÔI


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND
 • 13/07/2012
 • 98.320
 • 225
Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT
 • 03/11/2017
 • 13.971
 • 380
Quyết định số 2090/QĐ-BNN-TY
 • 14/12/2012
 • 90.829
 • 327

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu