Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH, Quyết định số 691, Số 691/QĐ-LĐTBXH, Văn bản quy phạm pháp luật, Quản lý nhà nước
4,85714285714286 5 7
 • 5 - Rất hữu ích 6

 • 4 - Tốt 1

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định 184/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Quyết định số 1865/QĐ-­TTg năm 2017

Quyết định số 1865/QĐ-­TTg năm 2017 về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P17

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P17 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ điểm 5, phần I, phụ lục I ban hành kèm theo nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh.


Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 4


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P34

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P34 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 674/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC DỰ BÁO VĨ MÔ” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Quyết định số 1898/QD-TTg năm 2017

Quyết định số 1898/QD-TTg năm 2017 phê duyệt đề án “hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P5

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P5 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông báo Số: 28/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG VỀ VIỆC CHỈNH LÝ, HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chỉ thị số 03/CT-BCT năm 2017
 • 15/12/2017
 • 62.305
 • 358
Luật số:80 /2015/QH
 • 28/08/2015
 • 51.916
 • 779
Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 96.725
 • 339

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu