Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 64/2008/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 64/2008/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực. Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 925/QĐ-­CTN năm 2017

Quyết định số 925/QĐ-­CTN năm 2017 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam; Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


Thông tư số 07/2017/TT-BTP

Thông tư số 07/2017/TT-BTP Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


Quyết định số 5044/QĐ-BCT

Quyết định số 5044/QĐ-BCT ủy quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Thông tư số 13/2011/TT-BCT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUY CHẾ QUẢN LÝ TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2003/QĐ-BCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.


Quyết định số: 4479/2011/QĐ-UBND

Quyết định số: 4479/2011/QĐ-UBND về Việc Ban Hành Quy Định Về Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Thông tư số: 118/2015/TT-BQP

Thông tư số: 118/2015/TT-BQP sửa đổi, bổ sung thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của bộ quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong quân đội; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;...


Công văn số: 8019/VPCP-QHQT ngày 06/10/2015

Công văn số: 8019/VPCP-QHQT ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v kết quả Hội nghị Bộ trưởng GMS-20 tại Mi-an-ma" xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6889/BKHĐT-KTĐN về kết quả hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng Mê Công lần thứ 20 tại Mi-an-ma.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P20

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P20 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 11/2015/TT-BCT

"Thông tư số 11/2015/TT-BCT - Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định về thủ tục cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa, vận chuyển hàng hóa quá cảnh theo quy định của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ngày 09 tháng 04 năm 1994. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 76/TB-VPCP
 • 17/05/2012
 • 86.804
 • 777
Thông tư số: 33/2015/TT-BCT
 • 21/01/2016
 • 87.547
 • 438
Nghị định số: 94/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 90.516
 • 639
Quyết định số 2397/QĐ-UBND
 • 09/11/2017
 • 52.202
 • 225

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu