Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 64/2008/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 64/2008/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực. Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P27

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P27 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông báo số 3929/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI CUỘC HỌP VỚI CỤC CHẾ BIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG, LÂM, THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI VỀ QUY HOẠCH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P11

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P11 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT

Thông tư số: 49/2015/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; căn cứu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 4 P48

Gale Encyclopedia of American Law Volume 4 P48 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số: 03/2016/TT-BYT

Thông tư số: 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu; căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược và Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006;...


Nghị quyết số: 81/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 81/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P53

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P53 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 14 P17

Gale Encyclopedia of American Law Volume 14 P17 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Luật số:80 /2015/QH
 • 28/08/2015
 • 51.916
 • 779
Hướng dẫn số 788/TY - QLT
 • 15/04/2018
 • 31.985
 • 181
Quyết định số 2185/QĐ-BNN-XD
 • 28/09/2011
 • 59.394
 • 541
Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT
 • 28/12/2012
 • 84.792
 • 595

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu