Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 587/QĐ-BKHCN

Quyết định số 587/QĐ-BKHCN phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05 16 20Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 12/2011/QH13

NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Địa ngục du ký

Những hình phạt của tội hồn nơi địa ngục rất khủng khiếp. Xin hãy đọc để sống tốt hơn trong kiếp người, tránh phải đọa vào địa ngục sau khi chết đi.


Nghị quyết số: 84/2013/NQ-HĐND tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết số: 84/2013/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 409/QĐ-TTLLTPQG

Quyết định số: 409/QĐ-TTLLTPQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các phòng thuộc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; căn cứ Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 2118/QĐ-BNN-TC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P28

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P28 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số: 113/2015/TT-BQP

Thông tư số: 113/2015/TT-BQP quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Viện kiểm sát quân sự; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014;...


Quyết định số:39/2015/QĐ-UBND tỉnh Long An

Quyết định số:39/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 1058/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 1058/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV. Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 2703/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 13.218
 • 949
Quyết định số 2096/QĐ-TTg
 • 09/12/2011
 • 56.868
 • 174
Thông tư số 13/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 96.818
 • 605
Tờ trình số 2015/TTr-BNN-CN
 • 23/11/2012
 • 20.375
 • 545

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu