Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 587/QĐ-BKHCN

Quyết định số 587/QĐ-BKHCN phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05 16 20Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

.vn
am

.Lu
www

ietn
atV

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định 1416/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 1416/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch khuyến công địa phương do tỉnh Bắc Kạn ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P1

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P1 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 4 P42

Gale Encyclopedia of American Law Volume 4 P42 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;...


Quyết định số: 419/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 419/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 54/2015/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số: 54/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...


Quyết định số 3501/QĐ-BKHCN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2013


Quyêt định số: 26/2015/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Thông báo 129/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 4 P9

Gale Encyclopedia of American Law Volume 4 P9 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 18/2017/TT-BTNMT
 • 03/11/2017
 • 59.873
 • 164
Thông tư số: 08/2015/TT/BTP
 • 28/08/2015
 • 46.110
 • 131
Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13
 • 09/11/2017
 • 27.477
 • 952
Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW
 • 23/02/2012
 • 28.384
 • 149

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu