Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 37/2014/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 37/2014/QĐ-LĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P24

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P24 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P44

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P44 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 758/QĐ-VPCP năm 2010

Quyết định số 758/QĐ-VPCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách 37 Hùng Vương.


Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NĂM 2010 LÀM NĂM GỐC THAY CHO NĂM GỐC 1994 ĐỂ TÍNH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ THEO GIÁ SO SÁNH


Quyết định số: 0095/QĐ-EVNNPT

Quyết định số 0095/QĐ-EVNNPT về việc ban hành đặc tính kỹ thuật cơ bản giao cách ly 220kV, lưới điện truyền tải, căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn ký thuật số 68/2006/QH11, căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 4420/QĐ-BYT

Quyết định số 4420/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngoại khoa chuyên khoa phẫu thuật gan mật; Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P9

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P9 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P16

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P16 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P8

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P8 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chỉ thị số 2132/CT-BGDĐT
 • 23/10/2012
 • 49.706
 • 416
Quyết định số 231/QĐ-TTg
 • 01/03/2012
 • 85.715
 • 907
Thông báo số 4072/TB-BNN-VP
 • 14/12/2012
 • 80.955
 • 333
Thông tư số 142/2017/TT-BQP
 • 03/11/2017
 • 71.559
 • 794
Thông báo số 84/TB-BNN-VP
 • 01/03/2012
 • 83.662
 • 487

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu