Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 37/2014/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 37/2014/QĐ-LĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 1727/QĐ-PTC1

Quyết định số 1727/QĐ-PTC1 về việc ban hành quy trình vận hành thiết bị giám sát dầu online cho máy biến áp, kháng dầu, căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải Điện 1, căn cứ Công văn chỉ đạo số 3551/EVNNPT-KT,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 1319/QĐ-BNN-TC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO CỤC CHĂN NUÔI (KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP

Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP ngày 1 tháng 12 năm 2009 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11- NQTW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số: 06/2016/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hòa giải viên lao động; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; căn cứ Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;...


Thông tư số: 47/2014/TT-BCA

Thông tư số: 47/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính (sau đây viết gọn là Nghị định số 115/2013/NĐ-CP);... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định 299/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XII VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Chị thị số 19/CT-UBND tỉnh Thanh Hoá

Chị thị số 19/CT-UBND tỉnh Thanh Hoá tăng cường triển khai thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90, phòng, chống hiv/aids trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P38

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P38 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 05/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND quy định về sửa đổi khoản 2 và khoản 3 điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Quyết định số: 42/2015 /QĐ- UBND

Quyết định số: 42/2015 /QĐ- UBND ban hành Quy định về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 3323/QĐ-UBND
 • 03/03/2018
 • 44.379
 • 149
Chỉ thị số 35/2011/CT-UBND
 • 09/12/2011
 • 48.387
 • 879
Quyết định số 199/QĐ-UBDT
 • 02/09/2011
 • 24.472
 • 794
Thông tư số 83/2011/TT-BTC
 • 13/07/2011
 • 73.431
 • 576
Công văn số: 1788/TTg-ĐMDN
 • 28/10/2015
 • 18.358
 • 979

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu