Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 36/2014/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 36/2014/QĐ-LĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P44

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P44 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết Định Số: 776/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Nghị quyết số 72/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết số 72/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh cấp trên; thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương,....


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P53

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P53 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13

NGHỊ QUYẾT VỀ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT VÀ GIẤY CHỨNG MINH KIỂM SÁT VIÊN


Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016.


Thông báo số 3736/TB-BNN-VPC

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 3736/tb-bnn-vpc', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định số 8212/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8212/QĐ­-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực nối 3 phân khu đô thị S1, S2, S3, tỷ lệ 1/500 - tuyến số 2.


Quyết định số 8422/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8422/QĐ­-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.


Quyết định số 1266/QĐ-LDTBXH

Quyết định số 1266/QĐ-LDTBXH về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT
 • 09/11/2017
 • 62.461
 • 614
Nghị định số: 109/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 27.948
 • 134
Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN
 • 03/11/2017
 • 80.178
 • 864
Quyết định 592/QĐ-UBND
 • 12/07/2014
 • 24.433
 • 168
Thông tư số 23/2011/TT-BCT
 • 15/07/2011
 • 28.330
 • 321

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu