Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3323/QĐ-UBND

Quyết định số 3323/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với Người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Nghị Quyết Số: 63/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P40

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P40 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Công văn số: 1787/TTg-ĐMDN

Công văn số: 1787/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về "việc đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước" xét theo đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về nắm giữ vốn, đầu tư dài hạn đối với 19 doanh nghiệp tại đề án chiến lược của Tổng công ty Đầu tư cà Kinh daonh vốn nhà nước.


Quyết định số 2189/QĐ-BNN-XD

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ (RAP) TIỂU DỰ ÁN KHÉP KÍN TUYẾN ĐÊ, CỐNG VÙNG Ô MÔN XÀ NO GIAI ĐOẠN 1 THÀNH PHỐ CẦN THƠ, TỈNH HẬU GIANG, KIÊN GIANG DỰ ÁN THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P20

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P20 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 2367/QĐ-TTg năm 2014

Quyết định số 2367/QĐ-TTg năm 2014 việc bổ nhiệm lại ông Ngô Hà Thái giữ chức Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Quyết định số 5602/QĐ­-UBND Tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5602/QĐ­-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án “điều tra, đánh giá kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 và cập nhật kế hoạch đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P4

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P4 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P5

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P5 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn số 691/HD-TLĐ
 • 13/07/2012
 • 41.489
 • 639
Nghị quyết số: 36a/NQ-CP
 • 28/10/2015
 • 45.873
 • 192
Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND
 • 30/05/2011
 • 30.818
 • 253
Thông báo số: 343/TB-VPCP
 • 28/10/2015
 • 96.963
 • 583

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu