Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3322/QĐ-UBND năm 2017

Quyết định số 3322/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P28

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P28 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 1861/QĐ-­TTg năm 2017

Quyết định số 1861/QĐ-­TTg năm 2017 phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 271/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THÔNG TƯ 08/2009/TT-BNN NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN THEO NGHỊ QUYẾT 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG


Thông tư số 27/2016/TT-BCT

Thông tư số 27/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.


Thông báo số: 343/TB-VPCP

Thông báo số: 343/TB-VPCP "Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác" thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Thông tư số 13/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 13/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh.


THÔNG TƯ Số: 02/2005/TTLT/BVHTTBNV

Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;


Quyết định số 2295/QĐ-BYT

Quyết định số 2295/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu “hướng dẫn quốc gia về liên kết dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và dự phòng lây truyền mẹ - con”.


Quyết định số 4887/QĐ-BCT

Quyết định số 4887/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung của quyết định này.


Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 48/TB-BNN-VP
 • 23/02/2012
 • 81.179
 • 907
Thông tư số 63/2012/TT-BCA
 • 16/01/2013
 • 55.395
 • 709
Thông tư số: 30/2015/TT-BTTTT
 • 13/11/2015
 • 34.839
 • 575
Quyết định số 29/QĐ-BNN-XD
 • 28/01/2011
 • 31.779
 • 329
Quyết định Số: 96/QĐ-CHHVN
 • 01/12/2015
 • 44.810
 • 311
Nghị định số: 77/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 99.395
 • 651

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu