Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3322/QĐ-UBND năm 2017

Quyết định số 3322/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh.


Thông tư số 27/2012/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU CHỨNG MINH NHÂN DÂN


Quyết định số 23/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 23/2017/QĐ-­UBND về việc điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 4 điều 1 của quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.


Quyết định số: 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang

Quyết định số: 24/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P34

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P34 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 51/2011/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 51/2011/tt-bnnptnt', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định số 5100/QĐ-BCT năm 2011

Quyết định số 5100/QĐ-BCT năm 2011 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công thương.


Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;...


Luật số 07/2017/QH14

Luật số 07/2017/QH14 ban hành về Chuyển giao công nghệ, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Luật này quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ,...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 14 P7

Gale Encyclopedia of American Law Volume 14 P7 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH
 • 06/01/2018
 • 42.489
 • 817
Thông tư số: 26/2015/TT-BTNMT
 • 20/05/2016
 • 82.804
 • 437
Thông báo số: 336/TB-VPCP
 • 28/10/2015
 • 42.663
 • 609
Quyết định số: 1461/QĐ-BTP
 • 21/10/2015
 • 48.706
 • 360
Thông báo số 4878/TB-BHXH
 • 31/12/2010
 • 37.927
 • 597

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu