Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3311/QĐ-UBND

Quyết định số 3311/QĐ-UBND ban hành về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và an toàn thực phẩm - dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế trên địa bàn tỉnh.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 09/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số: 09/2015/QĐ-UBND ba hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Quyết định số 193/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 193/QĐ-­TTg/2017 ban hành về phê duyệt "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2020". Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số 932/QĐ-BNN-TT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN “SẢN XUẤT GIỐNG LÚA XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2011-2015” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P6

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P6 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.


Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Thành phố HCM

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND Thành phố HCM ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 2397/QĐ-UBND

Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung), công nhận ban chấp hành hội đông y tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P6

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P6 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 06/NQ-­HĐND Tỉnh An Giang

Nghị quyết số 06/NQ-­HĐND ban hành về dự kiến chương trình giám sát của hội đồng nhân dân năm 2018. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định Số: 32/QĐ-TTg
 • 22/04/2010
 • 87.156
 • 670
Thông báo số 4289/TB-BNN-VP
 • 28/12/2012
 • 41.076
 • 206
Luật số 08/2017/QH14
 • 03/11/2017
 • 39.380
 • 379
Thông tư số: 17/2015/TT-BCA
 • 21/01/2016
 • 23.603
 • 781

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu