Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3311/QĐ-UBND

Quyết định số 3311/QĐ-UBND ban hành về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và an toàn thực phẩm - dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế trên địa bàn tỉnh.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 856/QĐ-VPCP năm 2008

Quyết định số 856/QĐ-VPCP về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản Văn phòng Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ;...


Quyết định 54/QĐ-BNN-KHCN năm 2014

Quyết định 54/QĐ-BNN-KHCN năm 2014 về định mức kỹ thuật áp dụng cho mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.


Thông báo số 84/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÔM GIỐNG


Thông tư số 160/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 56/2007/TT-BTC NGÀY 08/6/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT TRANG PHỤC; TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC TRÍCH 2% TRÊN SỐ TIỀN THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC PHÁT HIỆN


Quyết định số 10/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 10/2017/QĐ­-TTg ban hành về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số 3130/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG NÔNG NGHIỆP CHÈ AN TOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P49

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P49 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác; căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;...


Quyết định số 507/QĐ-BNN-CB

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CHÈ 2012 TẠI VIỆT NAM VÀ HỘI THẢO GIẢI PHÁP CHO NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ TRONG GIAI ĐOẠN KINH TẾ SUY THOÁI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P27

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P27 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP
 • 13/01/2012
 • 92.241
 • 893
Quyết định số 245/QĐ-UBND
 • 09/12/2011
 • 63.407
 • 278
Thông tư số: 26/2015/TT-BTNMT
 • 20/05/2016
 • 82.804
 • 437
Thông tư số 33/2011/TT-BCT
 • 28/09/2011
 • 48.471
 • 249
Thông tư số 187/2017/TT-BQP
 • 03/11/2017
 • 57.652
 • 703

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu