Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3308/QĐ-UBND

Quyết định số 3308/QĐ-UBND ban hành về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của thanh tra tỉnh Bình Thuận. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết số 23/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 23/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi điểm b khoản 1 điều 1 nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018.


Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P39

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P39 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Công văn số: 7955/VPCP-KTN ngày 02/10/2015

Công văn số: 7955/VPCP-KTN ngày 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trực, Q. Ba Đình, TP Hà Nội" về báo cáo của ủy bân nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý quy hoạch kiến thức và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trung Trực, quận ba Đình, thành phố Hà Nội.


Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 4825/QĐ-BYT

Quyết định số 4825/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;...


Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 1; Khoản 2, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 03/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI CÁ TRA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ


Thông tư số: 51/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số: 51/2015/TT-BNNPTNT quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá; căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; căn cứ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;...


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 68.764
 • 325
Quyết định số 63/QĐ-TTg
 • 20/04/2013
 • 62.195
 • 678
Quyết định số 2515/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 14.259
 • 964
Nghị quyết số 23/2012/QH13
 • 23/10/2012
 • 20.803
 • 201
Nghị quyết số 52/NQ-CP
 • 28/12/2012
 • 91.685
 • 497
Quyết định số 3314/QĐ-BNN-TC
 • 31/12/2010
 • 60.102
 • 481

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu