Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3308/QĐ-UBND

Quyết định số 3308/QĐ-UBND ban hành về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của thanh tra tỉnh Bình Thuận. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quy chế phối hợp hoạt động lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quy chế phối hợp hoạt động lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Cà Mau;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 2522/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số: 2522/QĐ-TTg năm 2016 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 3) của bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Thông báo số 764/TB-BNN-TCCB

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ


Quyết định số 1767/QĐ-TYV6

Quyết định số 1767/QĐ-TYV6 trình bày: Căn cứ Quyết định số 80/QĐ_BNN ngày 18/9/2006; Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TY-VP ngày 12/5/2015; Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; Căn Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014,... Mời các bạn xem chi tiết tại Quyết định


Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND Thành phố HCM

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.


Thông tư số 08/2015/TT-BCT

Thông tư số 08/2015/TT-BCT ban hành quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Nghị quyết số 49/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thanh Hóa

Nghị quyết số 49/2017/NQ-­HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Nghị quyết số 128/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết số 128/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về việc hỗ trợ cho Công an xã, thị trấn làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an các xã, thị trấn không thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.


Quyết định Số 11/2015/QĐ – UBND

Quyết định Số 11/2015/QĐ – UBND về việc “Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chi dẫn địa lý Đại Hoàng dung cho sản phẩm chuối ngự Đại Hoàng” áp dụng đối với co quan quản lý, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Đại Hoàng” dung cho sản xuất chuối ngự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL
 • 26/12/2017
 • 55.195
 • 831
Quyết định số 2562/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 44.899
 • 943
Quyết định số 3007/QĐ-UBND
 • 01/02/2013
 • 69.282
 • 280

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu