Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3301/QĐ-UBND

Quyết định số 3301/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 895/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHCN ĐƯA VÀO TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2012 CỦA “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Nghị quyết số 62/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tỉnh

Nghị quyết số 62/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tỉnh ban hành về chương trình giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.


Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi cao sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.


Thông tư số: 22/2016/TT-BYT - QCVN 22:2016/BYT

Thông tư số: 22/2016/TT-BYT - QCVN 22:2016/BYT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức có sử dụng lao động mà người lao động chịu ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng trong môi trường lao động.


Quyết định đính chính số 2877/QĐĐC-UBND

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2012 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P39

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P39 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 541/QĐ-BTP

Quyết định số: 541/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P33

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P33 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo Số: 28/TB-VPCP
 • 22/04/2010
 • 16.916
 • 922
Hiến pháp vương quốc Anh
 • 16/08/2011
 • 93.312
 • 139
Quyết định số: 917/QĐ-BTP
 • 21/10/2015
 • 60.432
 • 693
Quyết định số 1932/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 11.244
 • 871
Công văn số: 7910/VPCP-KTTH
 • 28/10/2015
 • 13.168
 • 373

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu