Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3301/QĐ-UBND

Quyết định số 3301/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 940/QĐ-UBND/2016

Quyết định số 940/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


Nghị quyết số 79/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định

Nghị quyết số 79/2017/NQ-­HĐND ban hành kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị định số 71/1998/NĐ-CP

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chi tiết về việc đánh giá cán bộ,công chức, viên chức hàng năm


Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số: 149/2015/TT-BTC

Thông tư số: 149/2015/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;...


Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.


Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐỐI VỚI TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Tờ trình số 2015/TTr-BNN-CN

TỜ TRÌNH VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT CHĂN NUÔI, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG


Quyết định số 2203/QĐ-BCT

Quyết định số 2203/QĐ-BCT về việc chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng Formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P32

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P32 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT
 • 30/05/2011
 • 40.739
 • 563
Nghị Quyết Số: 63/NQ-CP
 • 22/04/2010
 • 56.862
 • 305

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu