Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3285/QĐ-UBND

Quyết định số 3285/QĐ-UBND ban hành về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định số 2716/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.



Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết số 48/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết số 48/2017/NQ-­HĐND về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Quyết định 2929/QĐ-BKHCN năm 2013

Quyết định 2929/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.


Quyết định số 2114/QĐ-TTg năm 2011

Quyết định số 2114/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt kiêm giữ chức Uỷ viên Hội đồng cạnh tranh. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Bộ luật Quốc tế về trang bị cứu sinh (Bộ luật LSA)

Mục đích của Bộ luật Quốc tế về trang bị cứu sinh (Bộ luật LSA) là nhằm đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế đối với các trang thiết bị cứa sinh được yêu cầu bởi Chương III của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS, 1974). Nội dung Bộ luật trình bày các quy định chung về trang bị cứu sinh, trang bị cứu sinh cá nhân, các tín hiệu được nhìn thấy, phương tiện cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị hạ và đưa phương tiện cứu sinh lên tàu, các trang bị cứu sinh khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư số 132/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA


Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục phòng, chống mại dâm thuộc chủ đề chính sách xã hội (đề mục số 4 thuộc chủ đề số 6).


Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Điện Biên

Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Điện Biên ban hành về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017.


Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND ban hành về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P4

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P4 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định 527/2013/QĐ-UBND

Quyết định 527/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL
 • 26/12/2017
 • 72.282
 • 507
Thông báo số 799/TB-BNN-VP
 • 01/03/2012
 • 23.202
 • 330
Thông tư số 56/2011/TT-BNNPTNT
 • 02/09/2011
 • 79.771
 • 439

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu