Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3285/QĐ-UBND

Quyết định số 3285/QĐ-UBND ban hành về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định số 2716/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND tỉnh Bắc Cạn

Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ Tân. Căn cứ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013.


Quyết định số 11353/QD-BCT

Quyết định số 11353/QD-BCT Rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Căn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;...


Kế hoạch số: 133/KH-UBND

Kế hoạch số 133/KH-UBND xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp, căn cứ Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.


Quyết định số 3269/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015


Quyết định số 929/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG VÀ NGHIÊN CỨU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2012 CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA VỀ ĐỘNG LỰC HỌC SÔNG BIỂN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định số 2045/QĐ-TTg năm 2010

Quyết định số 2045/QĐ-TTg năm 2010 về việc thay đổi Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Quyết định số 907/QĐ-TCTHADS

Quyết định số 907/QĐ-TCTHADS quy định về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm. Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;....


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P17

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P17 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P33

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P33 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 271/QĐ-UBND
 • 17/05/2012
 • 79.065
 • 332
Quyết định Số: 96/QĐ-CHHVN
 • 01/12/2015
 • 44.810
 • 311
Lệnh số: 12/2015/L-CTN
 • 28/08/2015
 • 55.289
 • 376

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu