Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3274/QĐ-UBND

Quyết định số 3274/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình kênh mương nội đồng và hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

"Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP - Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất" quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, bán đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị bán đấu giá; đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số: 16/2015/QĐ-UBND tỉnh Đằk Nông

Quyết định số: 16/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Ebook Thiết kế logo nhãn hiệu và bảng hiệu theo thuật phong thủy: Phần 1 - Tố Nguyên

Cuốn sách "Thiết kế logo nhãn hiệu và bảng hiệu theo thuật phong thủy" được biên soạn nhằm cung ấp tư liệu tham khảo và ý tưởng cho việc thiết kế logo, nhãn hiệu và bố trí bảng hiệu. Phần 1 cuốn sách giới thiệu các nội dung: Logo mẫu tự, nhàn hiệu và bảng hiệu; ý nghĩa của phong thủy; thiết kế bảng hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P30

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P30 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 920/QĐ-BCT

Quyết định số 920/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;


Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;...


Quyết định số: 05/2016/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Nam

"Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND" của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Nghị định số 25/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ


Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND Phân cấp quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


Quyết Định Số: 910/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2009 – 2010 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG (ĐỢT 3) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 770/QĐ-BNN-TC
 • 13/07/2011
 • 97.392
 • 599
Quyết định số 84/QĐ-BNN-TCTS
 • 20/04/2013
 • 93.604
 • 327
Quyết định số: 2369/QĐ-TTg
 • 21/10/2015
 • 30.089
 • 809

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu