Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3274/QĐ-UBND

Quyết định số 3274/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình kênh mương nội đồng và hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P38

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P38 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị định số: 100/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;...


Chỉ thị số 3439/CT-BNN-QLCL

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU MỦ CAO SU


Lệnh số: 07/2015/L-CTN

"Lệnh số: 07/2015/L-CTN - Về việc công bố Luật" căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quốc hội công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn tham khảo.


Quyết định số 161/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ MƯỜNG PHĂNG, GIAI ĐOẠN 2011-2020 HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN


CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI

Cộng đồng quốc tế hiện nay có hơn 239 quốc gia và mỗi nước có những luật pháp riêng điều chỉnh hoạt động của cư dân và các mối quan hệ với bên ngoài. Những hệ thống luật pháp quốc gia khác nhau đó có thể tập trung trong hai loại lớn là hệ thống Dân luật và hệ thống Luật chung. Bên cạnh đó, cũng có hệ thống luật Islam giáo đang được nhiều nước áp dụng. Cũng cần lưu ý rằng tuy có ba hệ thống luật pháp chính là hệ thống trong thực tế vẫn có những...


Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Điện Biên

Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Điện Biên ban hành về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017.


Thông tư số 30/2017/TT-BYT

Thông tư số 30/2017/TT-BYT hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;...


Thông tư số: 47/2015/TT-BGTVT

Thông tư số: 47/2015/TT-BGTVT quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa; căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;...


Quyết định số 09/2017/QĐ-­UBND Thành phố Cần Thơ

Quyết định số 09/2017/QĐ-­UBND Thành phố Cần Thơ ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW
 • 23/02/2012
 • 28.384
 • 149
Chỉ thị số 15/CT-BCT
 • 29/12/2017
 • 62.789
 • 513
Thông tư số 34/2012/TT-BQP
 • 23/05/2012
 • 52.297
 • 629
Quyết định số 730/QĐ-UBND
 • 23/05/2012
 • 16.678
 • 126
Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN
 • 03/11/2017
 • 64.282
 • 338

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu