Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3235/QĐ-UBND năm 2017

Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc ban hành đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2022.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 14 P12

Gale Encyclopedia of American Law Volume 14 P12 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P35

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P35 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P34

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P34 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Quyết định số 1817/QĐ-BNN-TC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết Định Số: 02/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Ebook Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh những năm tháng giữ nước: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh những năm tháng giữ nước", phần 2 trình bày các nội dung của tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về Hà Nội qua các thời kỳ: Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh - Thành phố vì hòa bình. Mời các bạn cùng tham kharp nội dung chi tiết.


Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 2659/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THUỶ LỢI TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 5765/QĐ-UBND
 • 28/01/2011
 • 63.278
 • 292
Thông tư số: 01/2016/TT-CA
 • 13/05/2016
 • 92.013
 • 617
Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 92.478
 • 812

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu