Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3231/QĐ-UBND

Quyết định số 3231/QĐ-UBND ban hành kế hoạch điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính gắn với đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.



Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Chỉ Thị 854/CT-TTg

CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011


Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 72/2011/tt-bnnptnt', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P8

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P8 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P49

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P49 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 20/2015/TT-BTP

Thông tư số 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị đinh số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P24

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P24 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị định: 123/2015/NĐ-CP

Nghị định: 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;...


Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động trong việc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số: 08/2013/TT-BGTVT

Thông tư số: 08/2013/TT-BGTVT bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011. Mời các bạn tham khảo.


Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND Thành phố HCM

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố HCM. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chỉ thị số 19/2016/CT-TTg
 • 09/11/2017
 • 80.256
 • 892
Luật số: 79/2006/QH 11
 • 14/05/2016
 • 78.409
 • 906

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu