Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3231/QĐ-UBND

Quyết định số 3231/QĐ-UBND ban hành kế hoạch điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính gắn với đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP

"Nghị định số 202/2013/NĐ-CP - Về quản lý phân bón" quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đặt tên phân bón, trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón; áp dụng đói với tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định ban hành quy định về công tác giáo trình

Quyết định ban hành quy định về công tác giáo trình, căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg, căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung quyết định để nắm bắt thông tin chi tiết.


Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp.


Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tỉnh An Giang

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.


Quyết định số: 10/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 10/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIỜ


Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Cà Mau; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;...


Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 1 quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và điều 1 quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P6

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P6 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số: 06/2016/NĐ-CP
 • 29/03/2016
 • 11.614
 • 894
Quyết định số 2852/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 58.567
 • 970
Luật 59/2010/QH12
 • 10/02/2011
 • 93.068
 • 659
Thông tư số 34/2011/TT-BCT
 • 28/09/2011
 • 26.944
 • 452
Nghị quyết số 86/2012/NĐ-CP
 • 16/01/2013
 • 89.120
 • 264

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu