Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3224/QĐ-UBND năm 2017

Quyết định số 3224/QĐ-UBND ban hành về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 4176/QĐ-UBND

Quyết định số: 4176/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2018"; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


VĂN BẢN VỀ LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tỉnh Hòa Bình

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014 do tỉnh Hòa Bình ban hành.


Quyết định số 1774/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 14/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 29/3/2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THUỶ SẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH


Thông báo số 4785/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI BÁ BỔNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP


Quyết định số 713/QĐ-BNN-TC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) NĂM 2011 CHO CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PTNT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P6

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P6 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số: 22/2015/TT-BKHCN

Thông tư số: 22/2015/TT-BKHCN Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học" quyết định ban hành QCVN 1:2015/BKHCN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số: 31/20 15/QĐ-UBND

Quyết định số: 31/20 15/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 764/QĐ-CT
 • 23/11/2012
 • 81.331
 • 367
Quyết định số 927/QĐ-TTg
 • 09/11/2017
 • 33.922
 • 987
Quyết định số 1961/QĐ-UBND
 • 09/12/2011
 • 14.076
 • 605

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu