Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3224/QĐ-UBND năm 2017

Quyết định số 3224/QĐ-UBND ban hành về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 55-QĐ/TW

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN


Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


THÔNG TƯ Số: 02/2005/TTLT/BVHTTBNV

Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;


Luật số 01/2011/QH13

LUẬT LƯU TRỮ


Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG “QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-UBND NGÀY 19/7/2011 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Quyết định số 283/QĐ-VP

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI QUY SAO CHỤP TÀI LIỆU TẠI VĂN PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Quyết định số 1972/QĐ-BTP

Quyết định số 1972/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của bộ tư pháp. Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P10

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P10 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị định số: 89/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 96.725
 • 339
Quyết định số 1155/QĐ-UBND
 • 09/11/2017
 • 95.509
 • 332
Nghị định Số: 112/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 59.165
 • 432

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu