Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3217/QĐ-UBND

Quyết định số 3217/QĐ-UBND ban hành công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 1386/QĐ-BTP

Quyết định số: 1386/QĐ-BTP về việc phê duyệt Biểu trưng và Thuyết minh của Biểu trưng Ngành Tư pháp Việt Nam; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp lý

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp lý', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thái Bình

Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND ban hành phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.


Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ban hành quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2013; căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P22

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P22 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P16

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P16 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ các nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Thông tư số 82/2011/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 82/2011/tt-bnnptnt', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nghị định số: 95/2015/ND-CP

Nghị định số: 95/2015/ND-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008. Mời các bạn tham khảo.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 686/QĐ-TTg
 • 30/05/2011
 • 76.729
 • 768
Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND
 • 23/11/2012
 • 10.912
 • 121
Thông tư số 34/2012/TT-BCA
 • 23/10/2012
 • 32.981
 • 305

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu