Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3214/QĐ-UBND

Quyết định số 3214/QĐ-UBND ban hành về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P22

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P22 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P35

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P35 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 1278/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "CHĂN NUÔI DÊ, CỪU SINH SẢN" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định số 778/QĐ-BNN-TCCB 2013

Quyết định số 778/QĐ-BNN-TCCB 2013 về việc đính chính quyết định số 505 QĐ/TCCB về việc phát triển nông nghiệp nông thôn.


Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định

Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Nghị định số: 92/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 92/2015/NĐ-CP "Về an ninh hàng không" quy định về các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không; đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị và phương tiện bảo đảm an ninh hàng không; kinh phí bảo đảm an ninh hàng không; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.


Thông tư số 34/2016/TT-BYT

Thông tư số 34/2016/TT-BYT quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện điều trị, xử trí các bất thường, dị tật của bào thai.


Quyết định 1332/QĐ-BKHCN năm 2013

Quyết định 1332/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P10

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P10 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P3

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P3 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 4164/BNN-KHCN
 • 14/12/2012
 • 45.989
 • 107
Quyết định 4236/QĐ-BCT
 • 29/12/2017
 • 81.341
 • 584
Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT
 • 10/11/2011
 • 54.479
 • 781
Quyết định số 5134/QĐ-UBND
 • 31/12/2010
 • 36.776
 • 663
Nghị định số 71/1998/NĐ-CP
 • 28/09/2009
 • 32.817
 • 228

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu