Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3201/QĐ-UBND

Quyết định số 3201/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của chính phủ, nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 5 khóa XII, kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/8/2017 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết số 01/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị quyết số 01/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất.


Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND Tỉnh Long An

Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh.


Thông báo số: 342/TB-VPCP

Thông báo số: 342/TB-VPCP "Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 25 tháng 9 năm 2015" thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sau khi nghe báo cáo kết quả công tác giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 25 tháng 9 năm 2015.


Thông báo số 100/TB-VPCP năm 2010

Thông báo số 100/TB-VPCP năm 2010 Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.


Nghị quyết số 80/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 80/2017/NQ-­HĐND ban hành về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ YÊU CẦU NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ MUỐI


Thông báo số 1809/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 4 NĂM 2012


Quyết định số 744/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định số 744/QĐ-UBND phê duyệt đề án thí điểm chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P19

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P19 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ BỔ SUNG QUỸ TÊN ĐƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND
 • 13/07/2012
 • 98.320
 • 225
Quyết định số 5530/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 19.236
 • 654
Thông tư Số: 72/2009/TT-BCA
 • 22/04/2010
 • 10.386
 • 534
Thông tư số 49/2016/TT-BYT
 • 22/12/2017
 • 50.195
 • 109
Quyết định số 1349/QĐ-UBND
 • 23/11/2012
 • 37.906
 • 185

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu