Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3201/QĐ-UBND

Quyết định số 3201/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của chính phủ, nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 5 khóa XII, kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/8/2017 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P18

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P18 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 90/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 90/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Công văn số: 1818/TTg-KTN

Công văn số: 1818/TTg-KTN "V/v đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc thay thế phà Châu Giang trên tuyến N1, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT" xét theo đề nghị cảu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại văn bản số 1426/UBND-ĐTXD về việc xây dụng cầu Châu Đốc thay thế phà Châu Giang trên tuyến tuyến N1, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT.


Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/20 14/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 316/QĐ-BNN-HTQT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG, THỦY SẢN” DO CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA NHẬT BẢN (JICA) TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Thông tư số 14/2011/TT-BNV

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P33

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P33 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 333/QĐ­-BTP

Quyết định số 333/QĐ­-BTP ban hành quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức và người lao động trong các đơn vị quản lý nhà nước thuộc bộ tư pháp.


Quyết định số 1266/QĐ-LDTBXH

Quyết định số 1266/QĐ-LDTBXH về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội.


Trao đổi về luật công chức, công vụ

Ngày 23/4/2008, Chính ph có T trình và D th o Lu t Cán b , công ủ ờ ự ả ậ ộ chức trình Quốc hội. Dự thảo Luật gồm 8 chương, 91 điều, bao gồm nhiều nội dung mới, thể hiện quan điểm của Đảng ta về việc tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, đáp ứng phần nào việc đổi mới tư duy về một nền công vụ tiến bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 81.440
 • 195
Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN
 • 03/11/2017
 • 74.564
 • 466

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu