Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND, Điều chỉnh giá đất, Hệ số điều chỉnh giá đất, Quy định điều chỉnh giá đất, Ban hành quy điều chỉnh giá đất, Nghĩa vụ tài chính
4,54636591478697 5 798
 • 5 - Rất hữu ích 436

 • 4 - Tốt 362

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum

Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P52

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P52 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P48

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P48 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P18

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P18 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 611/QĐ-SGDĐT

Quyết định số: 611/QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014; căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2013;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo.


DANH MỤC CÁC LOẠI HOÁ CHẤT CƠ BẢN TÊN HOÁ CHẤT A - CÁC HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP I

Tài liệu tham khảo (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 09/04/2006) _________________ DANH MỤC CÁC LOẠI HOÁ CHẤT CƠ BẢN TÊN HOÁ CHẤT A - CÁC HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP I - Các loại axit 1 - Axit clohydric 2


Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 07/3/2012 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2011 - 2016


Thông báo 152/TB-VPCP năm 2014

Thông báo 152/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về khai thác, nuôi trồng thủy sản và thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thủy sản trong thời gian qua do Văn phòng Chính phủ ban hành.


Thông tư số 01/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư số 01/2017/TT-BNNPTNT ban hành về việc bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.


Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Thuận

Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2030.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số: 50/2015/TT-BLĐTBXH
 • 13/10/2016
 • 18.387
 • 435
Thông tư 85/2011/TT-BTC
 • 13/07/2011
 • 89.024
 • 693
Lệnh số: 10/2015/L-CTN
 • 28/08/2015
 • 34.181
 • 669
Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH
 • 06/01/2018
 • 96.290
 • 566
Quyết định số 1013/QĐ-TLĐ
 • 02/09/2011
 • 79.234
 • 156

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu