Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND, Điều chỉnh giá đất, Hệ số điều chỉnh giá đất, Quy định điều chỉnh giá đất, Ban hành quy điều chỉnh giá đất, Nghĩa vụ tài chính
4.5 5 798
 • 5 - Rất hữu ích 436

 • 4 - Tốt 362

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 220/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2012-2016


Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020.


Thông tư 49/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 49/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.


Thông tư Số 15/2015/TT - BNNPTNT

“Thông tư Số 15/2015/TT – BNNPTNT Hướng dẫn nhiện vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” quy định nhiệm vụ của các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiệm vụ của các tổ chức sự nghiệp thực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số: 34/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...


Thông báo số 159/TB-VPCP

THÔNG BÁO PHÁT BIỂU KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 05 GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM


Thông tư số 40/2016/TT-BCT

Thông tư số 40/2016/TT-BCT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;...


Thông tư số 82/2011/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 82/2011/tt-bnnptnt', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thông tư số 02/2017/TT-BCT

Thông tư số 02/2017/TT-BCT ban hành việc quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện. Thông tư này được ban hành theo Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương,...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P43

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P43 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 1244/QĐ-TTg
 • 02/08/2011
 • 62.468
 • 880
Quyết định số 584/QĐ-LĐTBXH
 • 13/07/2012
 • 62.614
 • 257
Quyết định số 4825/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 43.851
 • 819
Thông tư số: 41/2015/TT-BLĐTBXH
 • 13/11/2015
 • 65.866
 • 935
Kế hoạch số 72/KH-TANDTC
 • 13/12/2011
 • 34.686
 • 208
Quyết định số 983/QĐ-TTg
 • 09/11/2017
 • 75.509
 • 268

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu