Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc làng Cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, Danh mục các nhà vườn, Bổ sung danh mục các nhà vườn, Các nhà vườn, Bảo vệ giá trị nhà vườn, Phát huy giá trị nhà vườn
4.4 5 640
 • 5 - Rất hữu ích 271

 • 4 - Tốt 369

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số: 26/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13, ngày 20/6/2012;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định Số: 96/QĐ-CHHVN

Quyết định Số 96/QĐ-CHHVN về việc ban hành tạm thời quy trình thực hiện khảo sát đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK. Mời các bạn tham khảo.


Quyết định số: 2521/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số: 2521/QĐ-TTg năm 2016 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của Đài truyền hình Việt Nam.


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P26

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P26 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 4665/QĐ-BCT

Quyết định số 4665/QĐ-BCT ban hành Phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P60

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P60 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 60.599
 • 833
Thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH
 • 01/03/2012
 • 31.201
 • 235
Thông tư 14/2017/TT-BCT
 • 29/12/2017
 • 84.524
 • 417
Thông tư số 01/2015/TT-BNNPTNT
 • 29/07/2015
 • 36.671
 • 562
Lệnh số: 05/2015/L-CTN
 • 28/08/2015
 • 20.131
 • 141

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu