Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc làng Cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, Danh mục các nhà vườn, Bổ sung danh mục các nhà vườn, Các nhà vườn, Bảo vệ giá trị nhà vườn, Phát huy giá trị nhà vườn
4,4234375 5 640
 • 5 - Rất hữu ích 271

 • 4 - Tốt 369

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết số 66/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 66/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc áp dụng trực tiếp mức chi về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của bộ trưởng bộ tài chính.


Thông tư số 20/2012/TT-BKHCN

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU VỀ SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN


Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định 343/QĐ-HQBD năm 2013

Quyết định 343/QĐ-HQBD năm 2013 Quy chế công tác Văn thư - lưu trữ của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.


Nghị quyết số 37/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết số 37/2017/NQ-­HĐND ban hành về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Thông tư số 241/2017/TT-BQP

Thông tư số 241/2017/TT-BQP ban hành hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Được Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;...


Nghị quyết số 57/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hòa Bình

Nghị quyết số 57/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hòa Bình ban hành quy định nội dung, mức chi cụ thể đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.


Quyết định số: 809/QĐ-BTP

Quyết định số: 809/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế; căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 05/2016/QĐ-UBND của tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số: 4479/2011/QĐ-UBND

Quyết định số: 4479/2011/QĐ-UBND về Việc Ban Hành Quy Định Về Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

chỉ thị số 2631/CT-BNN-TCTS
 • 28/09/2011
 • 59.482
 • 634
Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 13.620
 • 568
Thông báo số 4878/TB-BHXH
 • 31/12/2010
 • 37.927
 • 597

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu