Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ Tân. Căn cứ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư số: 08/2015/TT/BTP

"Thông tư số: 08/2015/TT/BTP" hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, đôn đốc thi hành án hành chính (sau đây gọi chung là thi hành án dân sự); sử dụng và công bố thông tin; tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết Định Số: 1502/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT VÀ TƯ PHÁP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP


Quyết định số 1748/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ CHO CÁC HỘ NGHÈO TỈNH YÊN BÁI - NĂM 2011


Quyết định số: 66/2013/QĐ-UBND

Quyết định số: 66/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối thoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 1319/QĐ-BNN-TC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO CỤC CHĂN NUÔI (KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/3/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Thông báo số 5684/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH AN GIANG


Quyết định số 435/QĐ-­BCT

Quyết định số 435/QĐ-­BCT Về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty TNHH Chosun Vina nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P5

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P5 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Chỉ thị số 06/CT-TTg

CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2012


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 1839/QĐ-UBND
  • 09/11/2017
  • 91.698
  • 990

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu