Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ Tân. Căn cứ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 4569/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Đất có sổ đỏ, không được yêu cầu đo vẽ lại khi làm thủ tục thừa kế

Khi cấp đổi Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc khi đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận mới thì không phải đo vẽ lại sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải đo vẽ sơ đồ thửa đất, sơ đồ tài sản gắn liền với đất. Trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu một phần tài sản gắn...


Quyết định số 2185/QĐ-BNN-XD

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỔ TAY VẬN HÀNH DỰ ÁN (POM) - DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Thông báo số 3678/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN CÁ NƯỚC LẠNH


Quyết định số: 49/2015/QD-TTg

Quyết định số: 49/2015/QD-TTg "Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế" quy định chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Mời các bạn tham khảo.


Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2013 công bố hết dịch lợn tai xanh (PRRS) trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P32

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P32 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 07/NQ-­HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị quyết số 07/NQ-­HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, giai đoạn 2010 - 2016.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P17

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P17 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;...


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 96/2017/TT-BQP
 • 03/11/2017
 • 10.193
 • 742
Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN
 • 22/12/2017
 • 53.985
 • 637
Nghị định số: 96/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 89.638
 • 811

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu