Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 1383/QĐ-LDTBXH

Quyết định số 1383/QĐ-LDTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân. Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;....Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH ĐỐI VỚI NÔNG SẢN, THỦY SẢN


Quyết định số 1443/QĐ-UBND-HC năm 2017 Tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 1443/QĐ-UBND-HC năm 2017 Tỉnh Đồng Tháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở lao động - thương binh và xã hội; ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban nhân cấp xã


Thông tư số: 113/2015/TT-BQP

Thông tư số: 113/2015/TT-BQP quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Viện kiểm sát quân sự; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P24

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P24 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P14

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P14 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P44

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P44 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Công văn số: 8112/KTTH ngày 07/10/2015

Công văn số: 8112/KTTH ngày 07/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v nộp lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2014 của EVN" xét đề nghị của Bộ tài chính (Công văn số 12676/BTC-TCT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc nộp lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2014 của EVN.


Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh sóc trăng giai đoạn 2013 - 2020.


Quyết định số 3058/QĐ-BKHCN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P53

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P53 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN
 • 04/03/2016
 • 92.886
 • 903
Thông báo số 269/TB-VPCP
 • 13/12/2011
 • 23.801
 • 502
Nghị định số: 96/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 89.638
 • 811

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu