Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy định số 109-QĐ/TW

Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Được căn cứ theo Điều lệ Đảng.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 2753/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT, GIỐNG CÂY TRỒNG, PHÂN BÓN VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG SẢN THỰC VẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2015” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


Quyết định số 2437/QĐ-UBND

Quyết định số 2437/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P39

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P39 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định 1210/QĐ-BNN-TT năm 2014

Quyết định 1210/QĐ-BNN-TT năm 2014 phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật Dự án "Sản xuất giống lúa xuất khẩu giai đoạn 2011-2015" do do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P14

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P14 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P34

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P34 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P25

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P25 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 23/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P21

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P21 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư Số: 14/2014/TT-BXD
 • 19/11/2014
 • 88.536
 • 628
Thông Tư Số: 87/2010/TT-BTC
 • 19/07/2010
 • 50.043
 • 543
Quyết định số 2514/QĐ-TTg
 • 14/12/2017
 • 21.028
 • 363
Quyết định số: 1685/QĐ - BTP
 • 21/10/2015
 • 66.153
 • 448
Luật số 08/2017/QH14
 • 03/11/2017
 • 39.380
 • 379

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu