Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt mayĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9204:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9204:2012. Tiêu chuẩn về Vữa xi măng khô trộn sẵn không co. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm vữa xi măng khô trộn sẵn không co, sau đây gọi tắt là vữa xi măng không co, dùng trong xây dựng.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8522:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8522:2010 áp dụng cho hai loại đệm không khí cứu người được bơm nén không khí liên tục bằng quạt điện (sau đây gọi là đệm không khí cứu người) dùng làm phương tiện cứu người có độ cao sử dụng lớn nhất là 20 m và 45 m khi xảy ra cháy hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.


Tiêu chuẩn ngành 04TCN 33:2001

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 33:2001. Tiêu chuẩn về Hạt giống cây trồng lâm nghiệp - Phương pháp kiểm nghiệm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống được sản xuất, nhập nội và lưu thông trong cả nước, dùng để gieo ươm tạo cây con phục vụ trồng rừng hoặc trồng rừng bằng phương pháp gieo hạt thẳng. Mời các bạn tham khảo.


Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Qui định (EC) số 852/2004 về vệ sinh thực phẩm

Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Qui định (EC) số 852/2004 về vệ sinh thực phẩm liên quan đến những doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và các cơ quan thẩm quyền, nhằm đưa ra hướng dẫn để thực hiện các yêu cầu mới về vệ sinh thực phẩm và các vấn đề liên quan.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10763-4:2015 - ISO 5350-4:2006 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10763-4:2015 quy định phương pháp ước lượng các đốm bụi và các phần tử thô nhìn thấy trong bột giấy được sản xuất dưới dạng tờ bằng thiết bị kiểm tra dưới ánh sáng phản xạ theo phương pháp diện tích màu đen tương đương. Mời các bạn tham khảo.


TCVN 5681 1992

TCVN 5681 1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5719:1993

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5719:1993 về Axit sunfuric kỹ thuật áp dụng cho axit sunfuric kỹ thuật sản xuất theo phương pháp tiếp xúc. TCVN 5719:1993 được xây dựng trên cơ sở IS 266:1977, ASTM 223:1968, GOST 2184:1977.


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM Η VIETNAM STANDARD

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này mang tính tổng quát và nhằm để áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt vào loại hình, quy mô và sản phẩm cung cấp.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5713:1993

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5713:1993 về Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường quy định các yêu cầu cơ bản về vệ sinh học đường đối với phòng học thường của trường phổ thông cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6391:2008

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6391:2008 giới thiệu nội dung về cá đóng hộp. TCVN 6391 :2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F 11 Thuỷ sản biên soạn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

QCVN 14 : 2011/BGTVT
 • 19/05/2012
 • 60.055
 • 648
TCVN 6168:1996
 • 29/05/2011
 • 12.030
 • 729
TCVN 7447-5-52:2010
 • 07/04/2015
 • 24.092
 • 370
TCVN 4782-89
 • 08/08/2010
 • 72.495
 • 504

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu