Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy chế Số: 01- QC/HNDX

Mẫu Quy chế số: 01- QC/HNDX làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re khóa VIII, nhiệm kỳ 2012-2017 Huyện Kon Rẫy-Tỉnh Kon Tum. Mời các bạn cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quy chế Số: 01- QC/HNDX Quy chế Số: 01- QC/HNDX Quy chế Số 01- QC/HNDX, Số 01- QC/HNDX, Hội Nông dân Việt Nam, Mẫu quy chế số 01, Xã Đăk Tờ Re khoá VIII
4.5 5 128
  • 5 - Rất hữu ích 66

  • 4 - Tốt 62

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20 /12 /2007 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG Số: Ngày: GP/KDBH Cấp tại: Hà Nội Nơi cấp: Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH Số:.....GP/KDBH _______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH tháng năm - Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000; - Căn...


BTP-NGHT-2007-CN.3 _ Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại)

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-cn.3 _ quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản chính – đăng ký lại)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu " Hội thảo khoa học"

Biểu mẫu " Hội thảo khoa học"


Kế hoạch số: 04-KH/BNC-CĐĐHTN

Kế hoạch số 04-KH/BNC-CĐĐHTN về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2015 của Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Mẫu TP-LS-14: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

Mẫu TP-LS-14: Đơn đề nghị cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


Mẫu phiếu thẩm tra công nghệ của chuyên viên thẩm tra

Mẫu phiếu thẩm tra công nghệ của chuyên viên thẩm tra (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009 ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ) PHIẾU THẨM TRA CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Văn bản yêu cầu thẩm tra số : .....……….ngày .…..tháng …...năm 201....... của ............................................................ I.Những thông tin chung : 1. Tên Dự án đầu tư (DAĐT): - Tiếng Việt : - Tiếng nước ngoài : 2. Hình thức đầu tư: 3. Chủ đầu tư: II. Nội dung thẩm tra công nghê: TT NỘI DUNG THẨM TRA TÓM TẮT THEO HỒ SƠ DỰ ÁN Ý KIẾN CỦA...


BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH "

Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc thầu xây dựng tổng thể công trình


Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện"

Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu"giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ; Mẫu đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định


MẪU THU VÀ VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NIÊN ĐỘ……

Tham khảo tài liệu 'mẫu thu và vay của ngân sách nhà nước niên độ…… ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Đơn xin học tiếp
  • 07/03/2015
  • 36.950
  • 696

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu