Tìm kiếm tài liệu miễn phí

QTKĐ: 16-2017/BCT

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cáp điện sử dụng trong môi trường có khí cháy và bụi nổ (cáp điện phòng nổ) do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


QTKĐ: 16-2017/BCT QTKĐ: 16-2017/BCT QTKĐ 01-2017/BCT, Quy trình kiểm định, Quy trình kiểm định số 01-2017, Quy trình kiểm định kỹ thuật ao toàn lao động, Cáp điện phòng nổ
4.7 5 56
 • 5 - Rất hữu ích 40

 • 4 - Tốt 16

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6289:2008 - ISO 10286:2007

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6289:2008 - ISO 10286:2007 trình bày về chai chứa khí - thuật ngữ. TCVN 6289:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 58 Chai chứa khí biên soạn. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6483:1999

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6483:1999 quy định các đặc tính điện và cơ của các dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không (sau đây gọi tắt là dây) được chế tạo bằng cách kết hợp các sợi kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 338:1986

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 338:1986 về Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần khoáng vật ban hành để thay thế TCVN 338:1970 quy định thiết bị và thuốc thử, chuẩn bị mẫu thử, phương pháp tiến hành thử, tính kết quả thử cát xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4307:2005

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4307:2005 về Than – Phương pháp xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ quy định phương pháp xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ của một cỡ hạt quy định cho than đá và antraxit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lí chất lượng

ISO 9000:2000: Hệ thống quản lí chất lượng – Cơ sở và từ vựng. ISO 9000:2000 mô tả cơ sở của các hệ thống quản lí chất lượng và quy định các thuật ngữ dùng trong các hệ thống quản lí chất lượng thuộc nhóm này


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4842:1989 - ISO 1991-1:1982

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4842:1989 về Rau - Tên gọi - Danh mục đầu quy định danh mục đầu về tên thực vật học của cây rau và tên thông dụng tương ứng của rau đó bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8478:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8478:2010. Tiêu chuẩn về Công trình thủy lợi – yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế. Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các dự án thủy lợi toàn quốc


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3906:1984

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3906:1984 về Nhà nông nghiệp - Thông số hình học quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà nông nghiệp một tầng và nhiều tầng và phù hợp với tiêu chuẩn "Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản".


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2222:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2222:1977 về Thuốc thử - Axit oxalic áp dụng cho axit oxalic có dạng tinh thể trắng, tan trong nước có công thức nguyên là H2C2O4.H2O, công thức cấu tạo COOH. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


TCVN 6082 1995

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa của một số thuật ngữ chung liên quan đến bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc và một số thuật ngữ thường dùng để miêu tả các loại bản vẽ khác nhau trong lĩnh vực này.


Tài liệu mới download

QCVN 04:2009/BTNMT
 • 26/12/2017
 • 36.020
 • 624

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 5660:2010
 • 01/10/2017
 • 81.160
 • 547
22 TCN 272-05 - Phần 4
 • 01/06/2011
 • 10.113
 • 953
TCVN 6400:1998
 • 12/08/2010
 • 17.892
 • 254

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu