Tìm kiếm tài liệu miễn phí

QTKĐ: 04-2017/BCT

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đường ống dẫn hơi và nước nóng do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


QTKĐ: 04-2017/BCT QTKĐ: 04-2017/BCT QTKĐ 01-2017/BCT, Quy trình kiểm định, Quy trình kiểm định số 01-2017, Quy trình kiểm định kỹ thuật ao toàn lao động, Hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng, Kỹ thuật an toàn lao động
4.5 5 56
 • 5 - Rất hữu ích 27

 • 4 - Tốt 29

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 105-1988

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 105-1988 về Thuốc trừ sâu - Phương pháp thử bảo quản gia tốc dùng nhiệt độ cao để tăng nhanh sự phân huỷ của thuốc trừ sâu trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đây là phương pháp so sánh khả năng sử dụng của thuốc trừ sâu khi lưu giữ trong điều kiện khí hậu nóng, dùng để đánh giá độ bền bảo quản của các loại thuốc trừ sâu khi thử công thức chế biến.


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực SCS1: Duy trì an ninh cho khách sạn

Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong việc tạo dựng và duy trì an ninh,an toàn đối với cả trang thiết bị, tài sản bên trong khách sạn và môi trường xung quanh. Đơn vị năng lực này tập trung vào an ninh của tất cả các tài sản trong khách sạn.


Tiêu chuẩn kỹ thuật và chú giải đối với các công trình cảng - Phần Các điều kiện thiết kế - Chương 4

Sóng 4.1. Khái quát 4.1.1 Ph-ơng pháp xác định sóng dùng trong thiết kế (Điều 4, Khoản 1 của Thông báo) Sóng dùng trong việc nghiên cứu độ ổn định của các công trình bảo vệ cảng và các công trình bến khác, cũng nh- xem xét mức độ tĩnh lặng của luồng chạy tàu và bể cảng phải đ-ợc xác định bằng cách sử dụng các số liệu sóng có đ-ợc từ đo đạc sóng thực tế hoặc dự báo sóng tính toán. ...


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 360:1970

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 360:1970 về Gỗ – Phương pháp xác định độ dãn dài quy định dụng cụ thử, chuẩn bị thử, tiến hành thử, tính toán kết quả thử nhằm xác định độ dãn dài của gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


PHÂN TÍCH YÊU CÂU TIÊU CHUẨN HTQLCL ISO 9001:2008

Mục tiêu khoá học: Khoá học được thiết kế để học viên hiểu sâu sắc hơn các yêu cầu của ISO 9001 và ý nghĩa tiêu chuẩn trong hoàn cảnh tiến hành kinh doanh thực tế. Khoá học cho phép các học viên: · Lập kế hoạch và bắt đầu triển khai một Hệ thống Quản lý Chất lượng nhằm đáp ứng ISO 9001. · Xem xét tới các yêu cầu chứng nhận trong quá trình triển khai và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng QMS. Tổng quan khoá học: Khoá học đưa ra các nguyên tắc của hệ thống quản lý...


Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Công nghệ mạ

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Công nghệ Mạ được sử dụng để xác định các bậc trình độ kỹ năng nghề cao nhất của các công việc trong nghề Công nghệ Mạ, dựa vào đó để xây dựng các bậc trình độ kỹ năng nghề của các công việc đó ở các bậc trình độ kỹ năng nghề thấp hơn. Bộ tiêu chuẩn nghề Công nghệ dệt được xây dựng cho 5 bậc trình độ kỹ năng nghề với 8 nhiệm vụ và 49 công việc. Mời tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7345:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7345:2003 qui định yêu cầu và phương pháp thử đèn chiếu sáng phía trước lắp các đèn sợi đốt phát ra chùm sáng xa và chùm sáng gần (sau đây gọi tắt là đèn) của xe máy và những xe được phân loại là xe máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4717:1989

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4717:1989 áp dụng cho các che chắn an toàn cơ khí để bảo vệ người làm việc tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra, do các bộ phận chuyển động của các thiết bị sản xuất, do các phần của vật liệu, dung dịch bôi trơn làm nguội văng ra; yêu cầu chung về kết cấu và sử dụng các che chắn an toàn.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8105:2009 - ISO 20541:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8105:2009 - ISO 20541:2008 trình bày về sữa và sản phẩm sữa - xác định hàm lượng nitrat - phương pháp khử enzym và đo phổ hấp thụ phân tử sau phản ứng Griess. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.


TCVN 6403:1998

Tiêu chuẩn Việt Nam.TCVN 6403:1998. Sữa đặc có đường và sữa đặc có đường đã tách chất béo


Tài liệu mới download

QCVN 04:2009/BTNMT
 • 26/12/2017
 • 36.020
 • 624

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCXD 81 1981
 • 20/07/2010
 • 10.633
 • 944
22 TCN 268-2000 - Phần 9
 • 04/06/2011
 • 44.055
 • 724
TCVN 5042:1994
 • 08/08/2010
 • 68.036
 • 688
Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 870-2006
 • 01/08/2016
 • 72.956
 • 147
TCXD 195 1997
 • 07/09/2009
 • 21.046
 • 392

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu