Tìm kiếm tài liệu miễn phí

QCVN 04:2009/BCT

QCVN 04:2009/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. Do Vụ Khoa học & Công nghệ; Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công Thương soạn thảo; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định; Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 20 /2009/TT-BCT ngày 7 tháng 7 năm 2009.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


QCVN 04:2009/BCT QCVN 04:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn Việt Nam, QCVN 04:2009/BCT, An toàn trong khai thác mỏ lộ thiên, Khai thác mỏ lộ thiên
4.1 5 12
 • 5 - Rất hữu ích 1

 • 4 - Tốt 11

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-114:2012/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-114:2012/BNNPTNT quy định các yêu cầu vè quản lý và kỹ thuật đối với việc xử lý giống cây xanh, cành ghép, mắt ghép trong kiểm dịch thực vật được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10529:2014 - ISO 12243:2003

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10529:2014 qui định phương pháp xác định lượng protein chiết xuất được với nước trong găng tay cao su thiên nhiên (NR) để sử dụng trong y tế. Phương pháp có khả năng thích hợp để xác định protein chiết xuất được đối với các vật phẩm khác được làm từ latex cao su thiên nhiên; tuy nhiên các quy trình và thời gian chiết tách chưa được phê chuẩn và sẽ khác nhau với dạng vật phẩm được thử nghiệm.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10620:2014 - ISO 11210:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10620:2014 quy định phương pháp trọng lượng để xác định platin trong hợp kim platin làm đồ trang sức, thích hợp nhất trong phạm vi độ tinh khiết nêu tại TCVN 10616 (ISO 9202). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6494-2:2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6494-2:2000 về Chất lượng nước - Xác định các anion hoà tan bằng sắc ký lỏng ion - Phần 2: Xác định bromua, clorua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunphat trong nước thải qui định phương pháp xác định các anion bromua, clorua, nitrat, nitrit, orthophosphat và sunfat hòa tan trong nước thải.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8230:2009 - ISO/ASTM 51539:2005

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8230:2009 hướng dẫn này đưa ra trình tự sử dụng các dụng cụ chỉ thị bức xạ (sau đây được gọi là dụng cụ chỉ thị). Dụng cụ chỉ thị có thể là nhãn, giấy, mực hoặc vật liệu bao gói mà nhìn thấy sự thay đổi khi chiếu xạ. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7816:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7816:2007 áp dụng cho việc mã hóa dữ liệu trong các hoạt động giao dịch điện tử của các tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, công dân nước ngoài có quan hệ kinh tế - xã hội với tổ chức, công dân Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5351:1991

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5351:1991 về Graphit - Phương pháp xác định độ tro quy định phương pháp khối lượng xác định hàm lượng tro của quặng graphit, tinh quặng và các sản phẩm làm từ graphit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 142-1990

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 142-1990 quy định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực của thuốc trừ sâu dùng để phòng trừ sâu đục thân lúa hai chấm Scirpophaga inoertellus (Tryporiza incertulus), sâu đục thân 5 vạch Chilo supperessalis, sâu đục thân cú mèo Sesamia inferens và những loại sâu đục thân khác thuộc bộ cánh vảy Lepidoptera ở ruộng lúa nước (lúa sạ, lúa cấy).


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4151:1985

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4151:1985 về Fero silic - Phương pháp xác định cacbon quy định phương pháp thể tích khí xác định cacbon trong ferosilic (khi hàm lượng cacbon từ 0,20 đến 2,0%). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8677-1:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8677-1:2011 trình bày về thức ăn chăn nuôi – xác định hàm lượng axit béo – Phần 1: Phương pháp chuẩn bị metyl este. Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp chuẩn bị metyl este của các axit béo từ dầu mỡ động thực vật và các hỗn hợp axit béo từ các nguyên liệu thô dùng trong thức ăn chăn nuôi hỗn hợp,... Mời các bạn tham khảo.


Tài liệu mới download

QCVN 04:2009/BTNMT
 • 26/12/2017
 • 36.020
 • 624

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TCVN 5699-2-25:2007
 • 29/05/2011
 • 66.350
 • 496
TCVN 5402 1991
 • 22/07/2010
 • 84.756
 • 479
TCVN 9274:2012
 • 08/11/2017
 • 51.514
 • 375

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu