Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu đăng ký thi tuyển công chức

Mẫu Phiếu đăng ký thi tuyển công chức giúp các bạn biết được cấu trúc và nội dung cũng như cách trình bày một tờ phiếu đăng ký thi tuyển nói riêng và một văn bản hành chính nói chung. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu đăng ký thi tuyển công chức Phiếu đăng ký thi tuyển công chức Mẫu phiếu đăng ký thi tuyển công chức, Phiếu đăng ký thi tuyển công chức, Phiếu đăng ký thi tuyển, Soạn thảo phiếu đăng ký thi tuyển, Đăng ký thi tuyển công chức
4.3 5 176
 • 5 - Rất hữu ích 60

 • 4 - Tốt 116

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu số: 02/BXN

BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TẠM ỨNG KINH PHÍ NSNN TẠI KBNN ĐẾN HẾT THỜI GIAN CHỈNH LÝ QUYẾT TOÁN


Mẫu sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Mẫu giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi ( dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng )


Mẫu số 01 BD: Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

Mẫu số 01 BD: Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM …

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … (Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN (áp dụng với trường hợp đăng ký cổ phiếu)

Tài liệu tham khảo Mẫu 01A/ĐKCK ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán – Quyết định số 23/QĐ-VSD ngày 22 tháng 04 năm 2011


Mẫu giấy phép rời cảng

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép rời cảng dùng cho tàu thuyền quá cảnh kèm theo tiếng Anh


NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN NHẬN ĐIỆN TRỰC TIẾP TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI CHO 02 NĂM ĐẦU TIÊN

NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN NHẬN ĐIỆN TRỰC TIẾP TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI CHO 02 NĂM ĐẦU TIÊN (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) I. Nhu cầu phụ tải điện của Đơn vị phân phối điện Tháng Pmax (MW) Pmin (MW) Atháng (GWh) T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 II. Nhu cầu phụ tải điện tại các trạm 110kV thuộc Đơn vị phân phối điện Tháng Pmax (MW) Pmin (MW) Atháng (GWh) T01 T02 T03 T04...


Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Biểu mẫu về đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi


Mẫu phiếu đánh giá kết quả KTSP của giáo sinh (dành cho giáo viên hướng dẫn)

Sau đây là mẫu phiếu đánh giá kết quả KTSP của giáo sinh. Tài liệu dành cho giáo viên hướng dẫn. Tham khảo tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Xử lý kỷ luật
 • 29/01/2010
 • 93.049
 • 552
Hướng dẫn số: 02/HD-HVCT-HCQG
 • 24/05/2016
 • 94.709
 • 882

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu