Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 sau đây sẽ giúp các bạn biết cách biên soạn một tờ đơn đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết được mẫu đơn cụ thể.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, Dự tuyển công chức năm 2016, Công chức thuế, Đăng ký dự tuyển công chức thuế, Mẫu đơn dự tuyển công chức, Đơn đăng ký dự tuyển công chức thuế
4.7 5 176
  • 5 - Rất hữu ích 123

  • 4 - Tốt 53

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm"

Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm" (Căn cứ Điều.......... Quyết định........./2004/QĐ­UB ngày..../....../...... của Ủy ban  nhân dân thành phố)


MẪU NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI TỪ CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI, CÔNG SUẤT CỰC TIỂU VÀ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI TỪ CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI, CÔNG SUẤT CỰC TIỂU VÀ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) 1. Nguyên tắc xây dựng biểu đồ Việc xây dựng biểu đồ phụ tải từ công suất cực đại, công suất cực tiểu và điện năng tiêu thụ ngày được thực hiện theo các nguyên tắc sau:


Mẫu Sơ yếu lý lịch tự khai

Mẫu Sơ yếu lý lịch tự khai được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN sẽ giúp các bạn định hướng được nội dung thông tin cần thiết cho một bản sơ yếu lý lịch. Chỉ cần tải mẫu về máy và điền thông tin vào là bạn đã có ngay một bản sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.


TÀI LIỆU 5: MẪU THÔNG BÁO QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tài liệu tham khảo về mẫu giấy thông báo về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần.


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH …… Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Căn cứ Thông tư số ….. hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Xét đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và hồ sơ kèm theo của Công...


Biểu mẫu " Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản"

Mẫu số 21-CC/TTS hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê tài sản Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 3. Các cam đoan khác:...


MẪU ĐỀ CƯƠNG QUY CHẾ AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

ĐỀ CƯƠNG QUY CHẾ AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY (Kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1. Mục đích của Quy chế. 2. Giải thích từ ngữ 3. Ranh giới khu vực hạn chế của doanh nghiệp


Mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội


MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Mẫu số 05/BB-KT Ban hành kèm theo TT số 56/2012/TT-BCA ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng BCA …………………………… (1) ĐOÀN KIỂM TRA Theo Quyết định số…./….. ngày….tháng….năm…. -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…..(2)......,ngày........ tháng........ năm........ BIÊN BẢN KIỂM TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Thực hiện Quyết định số…..../……..ngày….tháng….năm……. của………………… về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hôm nay, hồi….giờ….ngày….tháng…..năm…., Đoàn kiểm tra của………..……….. đã tiến hành kiểm tra đối với (3):… ...


Mẫu mẫu hợp đồng mua bán (sửa đổi, bổ sung)

Tham khảo tài liệu 'mẫu mẫu hợp đồng mua bán (sửa đổi, bổ sung)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC
  • 28/12/2010
  • 22.709
  • 986

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu