Tìm kiếm tài liệu miễn phí

O'Reilly - Java & XML, 2nd Edition

This book is a desktop quick reference for the Java 2 Micro Edition (J2ME ). It is intended for Java programmers writing applications for devices with limited memory resources and processor power, such as cell phones, Personal Data Assistants (PDAs), and set-top boxes.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


O'Reilly - Java & XML, 2nd Edition O'Reilly - Java & XML, 2nd Edition Java, programing,
4.0 5 3144
 • 5 - Rất hữu ích 64

 • 4 - Tốt 3.080

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

TỔNG QUAN VỀ VISUAL BASIC 6.0

Chương này giới thiệu về môi trường phát triển tích hợp (IDE) Microsoft Visual Basic 6.0; cũng như giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Visual Basic. Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Sử dụng môi trường phát triển tích hợp VB 6.0 để phát triển ứng dụng. - Cách tạo dự án mới (New Project) trong VB 6.0. Kiến thức có liên quan: - Sử dụng hệ điều hành Windows. Visual Basic I. Giới thiệu về Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 (VB6) là một phiên bản của bộ công...


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Phạm Mạnh Cương

Chương này trang bị cho người học những kiến thức về thừa kế và đa hình. Thống qua chương này người học có thể biết được: Thừa kế là gì? Cài đặt thừa kế, đa hình là gì? Tạo phương thức đa hình, lớp trừu tượng, giới hạn của lớp trừu tượng. Mời tham khảo.


Bài giảng Thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng OOAD (object oriented analysis and design), các đặc trưng của phương pháp hướng đối tượng, Unified Modeling Language,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Pro Entity Framework 4 0 Depositfiles_4

Tham khảo tài liệu 'pro entity framework 4 0 depositfiles_4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi lập trình C

Viết chương trình tính và in ra màn hình giá trị biểu thức sau: Với x, y là số thực, n là số nguyên dương nhập từ bàn phím. Câu 2(1 điểm): Cho biết kết quả của chương trinh sau và giải thích tại sao có kết quả đó. #include #include void tinhgt(int *x, int y, int *z) { x=y; y=z; printf(“\n gia tri x, y, z trong ham la:x=%d, y=%d, z=%d”,*x, y, *z); *x=y+ *z; y=*x-5; } void main() { int x=5, y=8, z=10; tinhgt(&x,y,&z); printf(“\n gia tri x, y, z sau khi goi ham la:x=%d, y=%d, z=%d”,*x, y, *z); getch(); PhiÕu thi Kú thi: Häc kú II M«n thi: LËp tr×nh C ®Ò sè: 1 Thêi gian: 120...


Bài giảng Công nghệ phần mềm - Phần 6: Các chủ đề nâng cao

Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 6: Các chủ đề nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng chi phí phần mềm (SE Cost Estimation), quản lý chất lượng (Quality Management), cải tiến quy trình (Process Improvement),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tự học lập trình Pascal tập 2 part 7

Tham khảo tài liệu 'tự học lập trình pascal tập 2 part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 13

III. Một số minh họa 1. Kết nối cơ sở dữ liệu 2. Kết nối, thao tác dữ liệu, sử dụng đối tượng Command với câu lệnh SELECT 3. Kết nối, thao tác dữ liệu, sử dụng đối tượng Command với câu lệnh INSERT,


Dive Into Python-Chapter 1. Installing Python

Tham khảo tài liệu 'dive into python-chapter 1. installing python', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Fast User Switching

12.8. Fast User Switching The account system described so far in this chapter has its charms. It keeps everyone's stuff separate


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ADOBE FLEX 3
 • 17/05/2010
 • 82.664
 • 186
Programming 41
 • 09/01/2013
 • 85.016
 • 542

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu