Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nhân gian du ký

Cuốn sách nói về các công đức do tu tập của chúng sinh trong nhân gian. Làm thiện được thiện, làm ác gặp dữ. Đời này làm thiện, tổ tiên được phúc báo và ngược lại.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 1568/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1568/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;...


Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp hằng tháng của từng chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.


Quyết Định Số: 10/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN


Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi cao sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.


Nghị quyết số: 108/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 108/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Quyết định Số: 03/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định Số 03/2007/QĐ-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000. Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP.


Quyết định số 2809/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2809/QĐ-BVHTTDL Về việc tổ chức "Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2016" tại tỉnh Ninh Bình.


Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VIỆC CHẤP THUẬN, THẨM ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P24

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P24 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 18/2012/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ CÔNG AN NHÂN DÂN


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư Số: 157/2003/QĐ-UB
 • 30/09/2009
 • 17.482
 • 904
Quyết định số 1261/QĐ-UBND
 • 23/10/2012
 • 69.476
 • 343
Quyết định số 850/QĐ-BKHCN
 • 28/12/2017
 • 57.487
 • 510
Thông báo số 22/TB-VPCP
 • 23/02/2012
 • 19.981
 • 613
Quyết định số 4888/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 36.981
 • 991

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu