Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND, Nghị quyết số 31/2017, Số 31/2017/NQ-­HĐND, Hỗ trợ công chức, Lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng
4,37837837837838 5 37
 • 5 - Rất hữu ích 14

 • 4 - Tốt 23

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND

"Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" quy định bảng giá đất nông nghiệp và lâm nghiệp, đất nông nghiệp nuôi trồng thủ sản, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, bảng giá đất ở nông thôn trên địa bàn  thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P34

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P34 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND Thành phố Cần Thơ

Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;...


Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS

Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS Về việc ban hành quy trình và triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự. Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014;...


Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BNNPTNTBTC-BKHCN

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 846/QĐ-TTG NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐẶT HÀNG MỘT SỐ SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P41

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P41 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 413/QĐ-UBND

Quyết định số: 413/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số:1767/QĐ - TTg

Quyết định số: 1767/QĐ - TTg "Về việc phê duyệt danh mục dự án do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ" quyết định các nội dung danh mục Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ.


Thông báo 152/TB-VPCP năm 2014

Thông báo 152/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về khai thác, nuôi trồng thủy sản và thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thủy sản trong thời gian qua do Văn phòng Chính phủ ban hành.


Quyết định số 1301/QĐ-BTP

Quyết định số 1301/QĐ-BTP Điều chỉnh danh mục văn bản, đề án kèm theo quyết định số 281/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của bộ tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết Định Số: 131/QĐ-BTP
 • 19/07/2010
 • 49.734
 • 102
Thông tư số 17/2017/TT-BTNMT
 • 03/11/2017
 • 94.905
 • 428
Quyết định số 1858/QĐ-LDTBXH
 • 22/12/2017
 • 67.389
 • 566
Quyết định số: 909/QĐ -BTP
 • 21/10/2015
 • 90.191
 • 321
Quyết định số 1972/QĐ-BGDĐT
 • 13/07/2012
 • 45.880
 • 919

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu