Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND, Nghị quyết số 31/2017, Số 31/2017/NQ-­HĐND, Hỗ trợ công chức, Lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng
4.4 5 37
 • 5 - Rất hữu ích 14

 • 4 - Tốt 23

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P28

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P28 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P22

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P22 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 2804/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 2804/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố.


Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P49

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P49 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 1163/QĐ­-TTg/2017

Quyết định số 1163/QĐ­-TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


QUYẾT ĐỊNH Số: 1690/QĐ-TTg - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 - Số: 1690/QĐ-TTg - THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN

Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P32

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P32 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 14363/QĐ-BCT
 • 15/12/2017
 • 62.092
 • 356
Thiên đường du ký
 • 26/04/2018
 • 0
 • 0
Quyết định số 3459/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 30.779
 • 926
Thông báo số 5752/TB-BNN-VP
 • 13/12/2011
 • 68.251
 • 361
Quyết định số 1777/QĐ-UBND
 • 14/12/2012
 • 13.842
 • 447

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu