Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngăn chặn hành vi phá thai vì lí do giới tính bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam trên cơ sở tiếp thu quy định pháp luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức

Bài viết tham khảo quy định có liên quan trong Bộ luật hình sự của Cộng hòa liên bang Đức trong việc đề xuất giải pháp ngăn chặn hành vi phá thai vì lý do giới tính bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên b. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh c. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty d. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN


Đề cương môn luật môi trường

1. Tên học phần: Luật môi trường. 2. Số đơn vị học trình: 02. 3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3. 4. Điều kiện tiên quyết: Giảng sau các môn: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Công pháp quốc tế, Luật kinh tế, Luật hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Dân sự, Luật tố tụng dân sự. 5. Mục tiêu của học phần: Sau môn học này, sinh viên phải nắm được những nội dung và kỹ năng sau: Về kiến thức. - Hiểu đúng những khái niệm cơ bản về môi trường thuộc các lĩnh...


Bài giảng Kỹ năng giám sát văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo - Nguyễn Thị Bạch Mai

Bài giảng Kỹ năng giám sát văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm những nội dung về kỹ năng giám sát văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT KINH TẾ

Điều 15 hiến pháp VN: “Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể là nền tảng.”


Bài giảng Tố tụng hình sự - Bài 5: Khởi tố vụ án hình sự

Nội dung cơ bản của bài 5 Khởi tố vụ án hình sự thuộc bài giảng tố tụng hình sự nhằm trình bày về khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc khởi tố vụ án hình sự, nhiệm vụ của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, ý nghĩa của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự.


TRẮC NGHIỆM LUẬT CHỨNG KHOÁN – ĐỀ SỐ 1

1/ Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép: a. Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết b. Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết c. Thực hiện trong vòng 60 ngày d. Thực hiện trong vòng 30 ngày e. a và c f. b và d


Ebook Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU về Minh bạch hoá

Ebook Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU về Minh bạch hoá được biên soạn với các nội dung: Tổng hợp kết quả rà soát, bảng tổng hợp kết quả rà soát, bảng rà soát chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1 - ĐHQG Hà Nội

Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1 trình bày các nội dung: Nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người, khái quát về quyền con người, khái quát luật quốc tế về quyền con người, các quyền dân sự và chính trị trong luật quốc tế.


Lecture Dynamic business law, the essentials (2/e) - Chapter 8: Introduction to contracts and agreement

After reading this chapter, you will be able to answer the following questions: What is a contract? What are the sources of contract law? How can contracts be classified? What are the rules that guide the interpretation of contracts? What are the elements of a valid offer and valid acceptance? How does an offer terminate?


bài giảng môn học luật kinh doanh phần 6 - CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN

CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN • Là một tổ chức kinh doanh có ít nhất 2 thành viên và tối đa 50 TV là cá nhân/tổ chức là chủ sở hữu; • Thành viên cty chịu dân sự hữu hạn trong ph ạm vi số vốn góp


Tài liệu mới download

Quyết định số 741/QĐ-BYT
  • 22/12/2017
  • 63.522
  • 905

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu