Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Một số lưu ý khi thao lắp và cài đặt ổ cứng CD ROM

Việc tháo lắp các bộ phận bên trong CPU của máy tính thực ra không khó khăn gì tuy nhiên đối với một số người dùng không chuyên thường có tâm lý e ngại khi "đụng" tay chân vào những thiết bị tinh vi "vi tính" đó.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Một số lưu ý khi thao lắp và cài đặt ổ cứng CD ROM Một số lưu ý khi thao lắp và cài đặt ổ cứng CD ROM Thảo lắp HDD, tháo lắp CDROOM, lưu ý khi thao lắp máy, cài đặt ổ cứng CD ROM, tháo lắp bộ phận trong CPU
4.2 5 2579
 • 5 - Rất hữu ích 592

 • 4 - Tốt 1.987

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. M ts lưu ý khi tháo l p và cài t CD ROM Vi c tháo l p các b ph n bên trong CPU c a máy tính th c ra không khó khăn gì, tuy nhiên i v i m t s ngư i dùng không chuyên thư ng có tâm lý e ng i khi " ng" tay chân vào nh ng thi t b tinh vi "vi tính" ó. Bài vi t này hư ng d n cách tháo l p và cài t m t b ph n CD Rom máy tính, b ph n này thư ng hay ư c tháo l p và nâng c p nh t v i các lo i CD, Rewrite CD, DVD, Rewrite DVD b n tháo l p t máy n sang máy kia, cho b n bè mư n m t cách d dàng hơn. Thao tác u tiên bao gi cũng là rút i n ngu n và l t ng a Case (v máy tính) lên. N u là cài t ĩa CD ROM và nó không ư c t trên thanh ngang thì b n c n ph i tháo b c hai bên c nh c a Case. CD ư c l p v i hai con c vít m i bên n u b n không ti t ki m, b ng không thì cái CD s có th rung lên r t m nh n u chúng không ư c b o v h p lý. Chúng ta tháo t t c các c m vào b n i phía sau c a CD (xem hình ch p quan sát cách k t n i) và tháo b n con c xo n. Thưc t cho th y CD hay burn CD (Rewrite CD, ghi CD) u gi ng y h t v hình d ng so v i DVD hay burn DVD, b n không th ch ra ư c s khác nhau gi a chúng ngo i tr cái nhãn m t ngoài . Các này u ư c tháo b hay l p t t phía m t trư c c a Case, vì cái khay ĩa CD ư c s d ng t phía trư c. N u có hơn 1 khoang ư c s d ng, thì cũng không v n gì khi b n t ĩa vào, nh ng khoang phía dư i ti n hơn vì có tr ng tâm th p hơn và c n dài dây cáp ng n hơn. ng quên tháo dây ngu n, IDE hay cáp âm thanh kh i m t sau c a CD. ôi khi, dây ngu n l p tương i ch t, tay b n gái thư ng không d tháo chút nào.
 2. C CD và DVD, và nh ng b ph n ghi tương ương (Burner), u là nh ng IDE song song. Có c nh ng SCSI t ti n hơn thích h p cho nh ng ng d ng c bi t, thông thư ng là ki u m ng, nhưng chúng ta không c p t i chúng ây. Nh ng IDE song song ư c trang b c u n i nh y cóc Master/Slave (Jumper) cho phép ngư i i u khi n IDE nh ch ư c 2 riêng bi t trên m t kênh ơn l . ĩa mô t ba b jump: Master, Slave, và Cable - Cáp ch n (dây cáp dùng ch n). Cách d dàng nh t ch c ch n m t burn ĩa CD v a m i ư c l p t s ư c nh ch thích h p là t nó c nh cái CD cũ ch c r ng c p jump ư c ch n là gi ng nhau. burn CD ti p ó ư c cài t vào case, và ư c b o v v i 4 ôc vít. N u b n làm vi c này v i cái Case ng th ng thì ph i ch c ch n r ng cái CD th c s ư c t phía dư i khi b n y nó vào trong vì i v i m t s case siêu r , chúng có b khung m và vì th mà cái có th b rơi kh i tay b n và làm h ng c Main.Vì m t ngoài c a ghi CD s m phía trư c c a Case, nên hãy ch c ch n r ng nó ngang b ng v i m t ti n c a case trư c khi b n v n ch t 4 con c xo n vào.
 3. Bây gi chúng tôi s ch d n cho b n cách k t n i burn CD, và hãy lưu ý r ng nó gi ng h t v i cách k t n i CD ROM, DVD ROM hay ghi DVD. Cái dây n i u tiên b n c n n i khi l p t m t CD (vì phía dư i cùng và khó l y nh t) ó là dây truy n âm khi chơi nh c, cái dây này g n v i card âm thanh. N u b n b qua bư c này thì m i th v n ho t ng bình thư ng, bao g m c ti ng trong các trò chơi, nhưng b n s không th nghe nh c t ĩa CD ư c. S i cáp 40 dây có th v a khít v i b n i c a burn CD, ho c là b n cũng có th ph i n nó vào cho v a. Cái dây màu bên c nh c a s i cáp s ch y t i "Pin 1" c a b n i, và n u không có nhãn hi u thì cái dây ó s c m c nh cái khe c m ngu n. N u burn CD b n v a l p vào v n không ư c máy tính nh n thi t b thì c n xem l i các dây c m xem ã ch t chưa và driver (ph n m m i u khi n thi t b ) xem có b xung t gì v i các thi t b khác không

Tài liệu cùng danh mục Phần cứng

Những nguyên nhân khiến thẻ nhớ SD hoạt động

Thẻ nhớ SD hầu như là "phụ kiện" không thể thiếu trên máy ảnh. Hiện nay, thẻ nhớ SD đang được sử dụng rộng rãi trên rất nhiều thiết bị điện tử đặc biệt là máy ảnh compact và DSLR. Việc lựa chọn cho mình một chiếc thẻ SD cũng không quá khó. Bạn chỉ cần ưu tiên chọn theo tốc độ xử lý và dung lượng lưu trữ của thẻ, đồng thời chắc chắn rằng máy ảnh của mình hỗ trợ những loại thẻ nhớ nào, cho phép lưu trữ dung lượng tối đa bao nhiêu và sử dụng...


Computational Plasticity- P3

Computational Plasticity- P3: Despite the apparent activity in the field, the ever increasing rate of development of new engineering materials required to meet advanced technological needs poses fresh challenges in the field of constitutive modelling.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc bộ lệnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, các phép tính, toán hạng, số có dấu và không dấu, biểu diễn lệnh, các phép tính Logic, các lệnh điều kiện và nhảy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Thiết kế bộ xử lý theo kiến trúc MIPS - Nguyễn Kim Khánh

Cùng tìm hiểu việc thực hiện bộ xử lý MIPS cơ bản; thiết kế khối datapath; thiết kế control unit; kỹ thuật đường ống lệnh được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kiến trúc máy tính: Thiết kế bộ xử lý theo kiến trúc MIPS" do Nguyễn Kim Khánh biên soạn.


Lecture Introduction to computing systems (2/e): Chapter 12 - Yale N. Patt, Sanjay J. Patel

Chapter 12 - Variables and operators. This chapter presents the following content: Basic C Elements, data types, variable names, literals, scope: global and local, operators, statement, assignment operator,...and other contents.


Digitale Hardware/ Software-Systeme- Part 14

Digitale Hardware/ Software-Systeme- P14:Getrieben durch neue Technologien und Anwendungen wird der Entwurf eingebetteter Systeme zunehmend komplexer. Dabei ist eine Umsetzung als Hardware/Software- System heutzutage der Stand der Technik. Die Minimierung von Fehlern im Entwurf dieser Systeme ist aufgrund deren Komplexit¨at eine der zentralen Herausforderungen unserer heutigen Zeit.


Cập nhật thông tin cấu hình từ các thiết bị khác part6

Ta xét ví dụ như hình 1..1.2. người quản trị mạng quyết định mượn 3 bit để chia subnet cho địa chỉ lớp C 192.168.187.0.


Cách gắn dây kết nối thêm cổng USB cho máy vi tính

USB là một chuẩn kết nối rất thông dụng dùng để kết nối các thiết bị bên ngoài với máy vi tính. Hiện nay trên Mainboard có khá nhiều cổng USB, ngoài các cổng nằm phía sau còn có thêm các chân cắm bên trong để sử dụng khi cần thiết. Các chân cắm USB nằm bên trong Mainboard này thường được dùng để kết nối với các cổng USB có sẵn trên vỏ máy (thùng máy, Case), các trạm USB được gắn thêm phía trước hoặc sau vỏ máy. Do có nhiều loại Mainboard và vỏ máy, trạm cắm khác nhau...


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Phan Trung Kiên

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 do Phan Trung Kiên biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức chung về máy tính, đây là những kiến thức cơ bản và là nền tảng mà các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin cần nắm, mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.


Xây dựng mạng máy tính sử dụng đĩa cứng ảo

Höôùng daãn thieát laäp Maïng.maùy tính ñaõ cöùng aûo ( BXP Drivre Technology_BXP) Thích hoïp cho caùc phoøng maùy ñaøo taïo ; phoøng Internet . - Giôùi thieäu coâng ngheä : Coâng ngheä BXP ñöôïc caùc Trung taâm ñaøo taïo tin hoïc ; caùc phoøng maùy tính cho thueâ ñaõ öùng duïng töø vaøi naêng gaàn ñaây. Tuy nhieân vieäc thieát keá vaø xaây döïng khoâng ñöôïc coâng boá roäng raõi ñeå ngöôøi duøng bieát ,ñaëc bieät laø caùc Baïn sinh vieân , hoïc sinh , vaø nhöõng ngöôøi tuï hoïc say meâ nghieân cöùu töï xaây döïng cho mình...


Tài liệu mới download

TCVN 6304-1997
 • 23/04/2016
 • 66.614
 • 671

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PC Werkstatt Ausgabe 2000- P16
 • 15/10/2010
 • 46.526
 • 676

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu