Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty, hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn muốn hiểu thêm về các quy chế, qui định nơi làm việc.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty Mẫu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty Mẫu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp, Quy chế văn hóa doanh nghiệp, Quy định doanh nghiệp, Bản sắc của doanh nghiệp
4.8 5 287
 • 5 - Rất hữu ích 222

 • 4 - Tốt 65

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Bản mô tả công việc Trưởng kênh siêu thị

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng kênh siêu thị', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT (Sử dụng phương pháp chấm điểm)

Tham khảo tài liệu 'mẫu đánh giá về kỹ thuật (sử dụng phương pháp chấm điểm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu MBT-2

Biểu mẫu thông báo lập văn phòng đại diện


Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20 /12 /2007 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG Số: Ngày: GP/KDBH Cấp tại: Hà Nội Nơi cấp: Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH Số:.....GP/KDBH _______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH tháng năm - Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000; - Căn...


MẪU DANH MỤC ĐOÀN RA ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT NĂM 20….

MẪU DANH MỤC ĐOÀN RA ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT NĂM 20…. (Ban hành kèm Thông tư số 09/2012/TT - BYT ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


BIỂU MẪU " HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH "

Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc thầu xây dựng tổng thể công trình


Mẫu Đăng ký viết giáo trình

Mời các bạn tham khảo Mẫu Đăng ký viết giáo trình sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của tờ Đăng ký viết giáo trình. Từ đó, giúp các bạn soạn thảo văn bản một cách phù hợp với tiêu chuẩn chung của một văn bản hành chính và đầy đủ nội dung.


MẪU THÔNG TIN SỐ DƯ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ) Mẫu 01/LK


07B/NNPTNT Rừng bị cháy, bị chặt phá

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/nnptnt rừng bị cháy, bị chặt phá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kế hoạch bảo trì
 • 16/07/2009
 • 75.776
 • 547
Thông báo số: 162 /SGDĐT-GDTrH
 • 11/05/2016
 • 27.883
 • 212
PHIẾU THU
 • 24/03/2010
 • 13.241
 • 705

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu