Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu Thông tư liên tịch

Mẫu Thông tư liên tịch (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu Thông tư liên tịch Mẫu Thông tư liên tịch biểu mẫu hành chính, mẫu quyết định, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đề nghị
4.9 5 2342
 • 5 - Rất hữu ích 2.095

 • 4 - Tốt 247

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Mẫu Thông tư liên tịch * (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BỘ.......(1)......... NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày...tháng... năm 20..(3).. Số: .(2)../20..(3)../TTLT –BGDĐT - (1) THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ......................... (4) ............................. Căn cứ .............................. (5) .................................. .................................. ....................; Điều 1. ......................... (6) ...................................... .................................. .................... Điều 2. ......................... .............................................. .................................. ................ .
 2. Điều …. ....................................................................... ......................... .............................. BỘ TRƯỞNG (7b) BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (7a) (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn B Nguyễn Văn A Nơi nhận: - ...............; - ................; - Lưu: VT, ...(8). A.XX(9). Ghi chú: (1) Tên cơ quan (tổ chức) khác tham gia ban hành Thông tư liên tịch. (2) Số văn bản (3) Năm ban hành. (4) Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch.
 3. (5) Căn cứ pháp lý để ban hành; mục đích (nếu có) và phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tich. (6) Nội dung của Thông tư liên tịch (tuỳ theo phạm vi điều chỉnh và nội dung của thông tư có thể được bố cục theo phần, chương, mục, điều khoản, điểm hoặc điều, khoản, điểm). (7a), (7b) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan tham gia soạn thảo Thông tư liên tịch; chức vụ của người ký Thông tư liên tịch phải ghi đầy đủ, bao gồm chức danh và tên cơ quan, ví dụ: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp các cấp phó được giao ký thay người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký. (8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). (9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần). * Mẫu Thông tư liên tịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì ban hành.

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BIỂU MẪU " VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ- MẪU SỐ 58/VBPC"

Mẫu văn bản dùng thực hiện việc phân chia tài sản thừa kế dùng cho Ủy ban nhân dân xã theo mẫu số 58/VBPC


Bảng đánh giá đào tạo và tập sự (thử việc)

"Bảng đánh giá đào tạo và tập sự (thử việc)" nhằm đánh giá lại kết quả tập sự của một cá nhân về thái độ, tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực làm việc. Đồng thời dự đoán tính tương lai, tình hình sức khỏe. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết.


Biểu mẫu "Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư"

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư Mẫu số: 02/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


Mẫu văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ

Tài liệu tham khảo Mẫu văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam Thành lập theo quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của bộ trưởng bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyền công ty xây lắp điện 3 thành tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do sở kế hoạch và đầu tư tp Đà Nẵng cấp...


Mẫu số 2.3 Mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 2.3 mẫu đề cương và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN (Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp)


Hướng dẫn số 09/HD-ĐTN

Hướng dẫn tổ chức đại hội chi đoàn


Bản kiểm điểm Ban chấp hành chi đoàn

Tài liệu "Bản kiểm điểm Ban chấp hành chi đoàn" nhằm hướng dẫn bạn đọc cách thực hiện một bản kiểm điểm cho ban chấp hành chi đoàn qua từng nhiệm kì. Mời các bạn tham khảo chi tiết.


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỦY BỎ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỦY BỎ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ Mẫu số 5 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Trong năm hợp đồng thứ 1 Số hợp Tỷ lệ đồng (%) (2) (3) Trong năm hợp đồng thứ 2 Số hợp Tỷ lệ đồng (%) (4) (5) Trong các năm hợp đồng sau Số hợp Tỷ lệ đồng (%) (6) (7)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phiếu yêu cầu sửa chữa
 • 16/07/2009
 • 95.650
 • 362
Giấy xác nhận thực tập
 • 03/03/2014
 • 11.433
 • 393

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu