Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quyết định số 62/2011/qđ-ttg', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg mẫu quyết định, biểu mẫu hánh chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đơn đăng ký
4.8 5 2133
 • 5 - Rất hữu ích 1.706

 • 4 - Tốt 427

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …………………………… Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ………………………….(1) ------- --------------- …….., ngày ……. tháng ….. năm 20……. Số: /QĐ-……… QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ……………………………………. (1) Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; Theo đề nghị của ................................................................................................................ (2), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho: ................................................... đối tượng, Là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc đã từ trần). Với số tiền là ……………………….. đồng. (Bằng chữ: .............................................................................................................................. ). (Có danh sách kèm theo) Điều 2. ………………………………. (2) và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ………………. (3) (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - …………. - …………. - …………. - Lưu: VT…… Ghi chú: (1) BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội hoặc UBND tỉnh (thành phố). (2) Chủ nhiệm chính trị quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội hoặc Sở LĐTBXH tỉnh (thành phố). (3) Chức vụ người ký.

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu " Sổ theo dõi tình hình coi thi"

Biểu mẫu " Sổ theo dõi tình hình coi thi"


Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân

Mời các bạn tham khảo Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân để biết cách trình bày và những nội dung chính được đề cập trong một Bản kiểm điểm cá nhân. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên làm các công việc hành chính cũng như các bạn quan tâm tới việc này.


Lệnh thu ngân sách nhà nước

Mẫu số: C1- 01/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC


MẪU THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI

THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần sửa đổi Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi 1. MỤC ĐÍCH: Quy trình này quy định trình tự, thủ tục đối với thủ tục kiểm tra trước hàng hóa nhập khẩu cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa. Nhằm đảm bảo cho việc thực hiện thủ tục nhanh gọn, chính xác, đúng các yêu cầu của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình này áp dụng đối với các hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam...


MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

MẪU PHIẾU SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Kèm theo Thông tư số 36/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng)


Mẫu Quy định Tiêu chuẩn kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm kho

Mẫu Quy định Tiêu chuẩn kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm kho giúp các bạn biết được bộ phận chịu trách nhiệm kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm kho; các yếu tố cần kiểm tra; cách xử lý khi nhiệt độ, độ ẩm có sự thay đổi bất thường do yếu tố máy móc hay do nguyên nhân khác. 


Biểu mẫu " Quyết định v/v tiếp nhận và điều động cán bộ"

Biểu mẫu " Quyết định v/v tiếp nhận và điều động cán bộ"


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2008

Hướng dẫn thủ tục hành chính năm 2008 về kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao làm việc tại các văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài.


Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh"

Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh" nghiệp tư nhân


BẢN ĐĂNG Kí THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 200…

Tài liệu tham khảo mẫu bản đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MẪU SỔ ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN
 • 23/07/2011
 • 64.435
 • 236
Liệt kê hóa đơn bán hàng
 • 20/05/2010
 • 95.535
 • 683

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu