Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu nhận xét và đánh giá tiết dạy

Phiếu nhận xét và đánh giá tiết dạy nhầm để ghi lại từng phần nhận xét khi dự giờ của giáo viên, đối chiếu việc dạy và học có hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA (Năm)

Tham khảo tài liệu 'mẫu vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu " Hợp đồng thế chấp"

Biểu mẫu " Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất"


MẪU BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ Mẫu số 3 - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Đơn vị: triệu đồng Phí Phí nhận tái Phí nhượng Phí bảo hiểm Phí bảo bảo bảo hiểm tái bảo hiểm gốc so với hiểm giữ hiểm Trong Ngoài Trong Ngoài cùng kỳ năm lại gốc trước (%) nước nước nước nước


Mẫu thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP-TGPL-3D


Biểu mẫu"Bản theo dõi các khoản phải trả"

Biểu mẫu về Bản theo dõi các khoản phải trả


Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu Giấy xác nhận không nợ

Mẫu Giấy xác nhận không nợ trình bày về giấy xác nhận không nợ của sinh viên thủ tục để được nhận bằng tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết được bố cục, nội dung và cách trình bày của một tờ giấy xác nhận không nợ.


Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân)


Mẫu số 04/SDNN

THÔNG BÁO NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP


Biểu mẫu " Hợp đồng mô giới thương mại"

Biểu mẫu " Hợp đồng mô giới thương mại"


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giấy xác nhận thực tập
  • 03/03/2014
  • 11.433
  • 393

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu