Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu điều tra

Phiếu điều tra mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện của công ty tnhh tổ chức biểu diễn nghệ thuật Thăng LongĐánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu phiếu điều tra Mẫu phiếu điều tra Phiếu điều tra, Mẫu phiếu điều tra, Thông tin khách hàng, Mức độ hài lòng của khách hàng, Chất lượng dịch vụ
5.0 5 253
  • 5 - Rất hữu ích 246

  • 4 - Tốt 7

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BIỂU MẪU " BIÊN BẢN TRẢ LẠI TÀI LIỆU, TANG VẬT BỊ TẠM GIỮ"

Mẫu biên bản trả lại tang vật tài liệu bị tạm giữ theo Mẫu số: 13/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


MẪU PHIẾU RÚT CHỨNG KHOÁN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 11A/LK


Mẫu phiếu đăng ký

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu đăng ký thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội


PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

phiếu xác nhận SP hoặc CV hoàn thành


Mẫu đề cương khảo nghiệm chế phẩm sinh học ngoài danh mục qui điịnh tại phụ lục 3

Tài liệu tham khảo mẫu đề cương khảo nghiệm chế phẩm sinh học ngoài danh mục qui điịnh tại phụ lục 3


MẪU THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mẫu TP-CC-02


Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường” và “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng “huân chương”, “bằng khen của thủ tướng chính phủ”, “chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường” và “bằng khen của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường” cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần

Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. áng 10


MẪU QUYẾT ĐỊNH TRUY TÌM

Mẫu số 08 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an


MẪU GIẤY CHẤP THUẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) MẪU GIẤY CHẤP THUẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM -------Số: /GCT-TCĐBVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20… GIẤY CHẤP THUẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu: " Báo cáo tài chính"
  • 11/11/2009
  • 14.643
  • 273

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu