Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU LỆNH SẢN XUẤT

Tài liệu tham khảo về biễu mẫu lệnh trong sản xuất kinh doanh gồm các nội dung như sau: đơn vị, đơn hàng, ngày sảng xuất, số lượng, tên hàng, quy cách... mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU LỆNH SẢN XUẤT MẪU LỆNH SẢN XUẤT biểu mẫu lệnh sản xuất, lệnh sản xuất trong kinh doanh, mẫu lệnh sản xuất, mẫu phiếu dùng trong sản xuất, quản lý sản xuất
4.3 5 2683
 • 5 - Rất hữu ích 748

 • 4 - Tốt 1.935

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. LỆNH SẢN XUẤT Máy: Đơn vi: Đơn hàng: Ngày sản xuất: Số lượng: Tên hàng Quy Cách Yêu cầu của đơn hàng LỆNH SẢN XUẤT Máy: Đơn vi: Đơn hàng: Ngày sản xuất: Số lượng: Tên hàng Quy Cách Yêu cầu của đơn hàng

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề xuất chỉ định thầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất , tài sản gắn liền với đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------..........., ngày ........ tháng ...... năm ........... Thời điểm nhận đơn__ giờ__phút, ngày __ _/_ _/ _ _ _ _ Sổ tiếp


Mẫu giấy đề nghị về việc hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài

Phụ lục 6b (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)


Đề cương nghiên cứu (Mẫu bìa)

Đề cương nghiên cứu (Mẫu bìa). Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.


Biểu mẫu " Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp"

Biểu mẫu " Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp"


Mẫu quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính )Mẫu QĐ4


MẪU BÁO CÁO Về việc thi hành xong quyết định

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 34


BIỂU MẪU " THÔNG BÁO Áp dụng hiệp định vận tải hàng không."

Mẫu THÔNG BÁO Áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và ........... đối với tổ chức là đối tượng cư trú nước ngoài có thu nhập từ vận tải hàng không quốc tế tại Việt Nam theo Mẫu số: 01-1B/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


Mẫu tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng công ty

Tài liệu tham khảo Mẫu tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng công ty


05B/TTTT Số đơn vị có trang tin điện tử riêng chia theo tên miền, ngành kinh tế và tỉnh/thành phố

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/tttt số đơn vị có trang tin điện tử riêng chia theo tên miền, ngành kinh tế và tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu