Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu hướng dẫn biên bản sinh hoạt lớp

Biên bản sinh hoạt lớp dưới đây để biết cách soạn thảo một biên bản sinh hoạt lớp theo đúg quy chuẩn. Tài liệu phục vụ cho các bạn thường xuyên soạn thảo văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới điều này,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Giấy khai sinh (Bản sao ) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

Giấy khai sinh (Bản sao ) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.


Mẫu Nhật ký thi công công trình

Mẫu Nhật ký thi công công trình giúp các bạn có thêm tài liệu hướng dẫn, ghi chép nhật ký thi công. Mời các bạn cùng tham kahor


Biểu mẫu: " Bảng kê kai các hóa đơn chưa thanh toán"

Biểu mẫu: " Bảng kê kai các hóa đơn chưa thanh toán"


Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1) Tên doanh nghiệp:...................................................................................... Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:............... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... tháng....... Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh: .................................................................................... (2)...MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT/TẠM XUẤT TÁI NHẬP/CHUYỂN KHẨU

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT/TẠM XUẤT TÁI NHẬP/CHUYỂN KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN THƯƠNG NHÂN -------Số:……………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..., ngày ... tháng ... năm ... V/v xin tạm nhập tái xuất/tạm xuất tái nhập/chuyển khẩu mặt hàng… Kính gửi: Bộ Công Thương - Tên thương nhân: .......................................................................................... - Địa chỉ liên hệ................................................................................................ - Điện thoại:...........................................Fax:.................................................... - GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số:….................. - Số Giấy...


Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ

Tài liệu tham khảo Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ


Bảng dự trù, thanh toán

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán kiểm toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Bảng dự trù, thanh toán" dưới đây. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên làm công tác kế toán kiểm toán và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Mẫu bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tài liệu tham khảo Mẫu số 08A-MSNS-BTC; mẫu bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị Chủ quản kê khai ) (Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 1. Bộ, ngành:……………………………………........................................................................... 2. Tỉnh/Thành phố ….……………………………………............................................................ 3. Số lượng đơn vị :........................................................................................................................ stt Tên đơn vị Loại hình đơn vị Chương ngân sách Cấp dự toán Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp Địa điểm tỉnh/ thành phố quận/ huyện phường/x ã Mã số Thuế (nếu...


Mẫu số 8: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho tập thể, cá nhân người nước ngoài)

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 8: báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương hữu nghị, huy chương hữu nghị, huân chương lao động, bằng khen của thủ tướng chính phủ (cho tập thể, cá nhân người nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đào tạo
  • 17/04/2010
  • 53.506
  • 800

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu